TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


57/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán móc khóa

  • 103
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán móc khóa

Sơ thẩm
08-05-2013
TAND cấp huyện

Vào ngày 20/02/2012, NĐ_Công ty Thành Công có ký hợp đồng kinh tế số 20/2/12-YTM/TC với BĐ_Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Quảng cáo Trần Ân (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Trần Ân) với nội dung BĐ_Công ty Trần Ân đặt hàng NĐ_Công ty Thành Công cụ thể như sau: - Khuôn móc khóa, số lượng 01, giá 60.000.000 đồng - Móc khóa 1 (có hàn siêu âm), số lượng 23.000 cái, đơn giá 1.754,45 đồng/cái, thành tiền 40.352.350 đồng. - Móc khóa 2 (không hàn siêu âm), số lượng 87.000 cái, đơn giá 1.504 đồng/cái, thành tiền 130.848.000 đồng.