CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

57/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán móc khóa Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 212
  • 4

Tranh chấp hợp đồng mua bán móc khóa

08-05-2013
TAND cấp huyện

Vào ngày 20/02/2012, NĐ_Công ty Thành Công có ký hợp đồng kinh tế số 20/2/12-YTM/TC với BĐ_Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Quảng cáo Trần Ân (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Trần Ân) với nội dung BĐ_Công ty Trần Ân đặt hàng NĐ_Công ty Thành Công cụ thể như sau: - Khuôn móc khóa, số lượng 01, giá 60.000.000 đồng - Móc khóa 1 (có hàn siêu âm), số lượng 23.000 cái, đơn giá 1.754,45 đồng/cái, thành tiền 40.352.350 đồng. - Móc khóa 2 (không hàn siêu âm), số lượng 87.000 cái, đơn giá 1.504 đồng/cái, thành tiền 130.848.000 đồng.