TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


07/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

  • 7
  • 0

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Sơ thẩm
10-05-2011
TAND cấp huyện

Căn cứ vào các hợp đồng số 24/HĐ/XN25 ngày 24/3/2005 và hợp đồng số 394/HĐ-TW25 ngày 01/9/2009 đã được ký kết giữa NĐ_Công ty TNHH xây dựng nhà Thịnh Phát (Sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Thịnh Phát) và Công ty CP Dược phẩm TW25 thì NĐ_Công ty Thịnh Phát là đơn vị được toàn quyền khai thác sử dụng toàn bộ toà nhà Matster Building số 41-43 TCV, phường 6, quận X.

72/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

  • 187
  • 37

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Sơ thẩm
13-01-2016
TAND cấp huyện

Ông Phan Hồng Sơn – Người đại diện theo ủy quyền của NĐ_Công ty cổ phần Anh Minh là Nguyên đơn trình bày: NĐ_Công ty cổ phần Anh Minh cần mặt bằng để làm trụ sở hoạt động nên tháng 3/2011 qua trung gian Công ty đã gặp và làm việc với ông Nguyễn Văn Khảm là người của LQ_Công ty cổ phần sản xuất – dịch vụ - thương mại Đại Anh để tiến hành thuê mặt bằng tại số 11 Công trình Mê Linh, phường BN, Quận X, Thành phố HCM do LQ_Công ty cổ phần sản xuất – dịch vụ - thương mại Đại Anh đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai bên đã thống nhất giá thuê là 40.000 USD/tháng, thời hạn thuê là 48 tháng, đặt cọc 120.000 USD ngay sau khi ký hợp đồng thuê nhà. Ngày 17/3/2011 khi hai bên tiến hành ký hợp đồng thì phía ông Khảm cho biết BĐ_Hợp tác xã thương mại vận tải nhà hàng Thành An sẽ ký hợp đồng thuê nhà với NĐ_Công ty cổ phần Anh Minh.