CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

01/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng khoan mồi ép cọc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 169
  • 6

Tranh chấp hợp đồng khoan mồi ép cọc

14-01-2015
TAND cấp huyện

Ngày 03/01/2008, BĐ_Công ty TNHH Quốc Thanh ký hợp đồng số 001- 08- FS thuê NĐ_Công ty TNHH khoan xây dựng Đinh Vân thực hiện khoan mồi ép cọc tại công trình R1-3 thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tổng giá trị hợp đồng là 6.750.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT). Đơn giá là 45.454,5 đồng/m. Khối lượng tim cọc là 4.500 tim. Công ty BĐ_Công ty TNHH Quốc Thanh đã cử giám sát công trình và đã ký khối lượng công việc đã thực hiện. Sau khi ký hợp đồng NĐ_Công ty TNHH khoan xây dựng Đinh Vân đã thực hiện xong khối lượng công việc tại công trình R1-3 là: 117.716 mét và xuất hóa đơn VAT cho BĐ_Công ty TNHH Quốc Thanh giá trị 5.393.640.150 đồng. Phần khối lượng chưa xuất hóa đơn VAT giá trị 447.415.721 đồng. Căn cứ phần khối lượng công việc do NĐ_Công ty TNHH khoan xây dựng Đinh Vân đã thực hiện và xuất hóa đơn VAT, trong năm 2008 BĐ_Công ty TNHH Quốc Thanh đã thanh toán bằng chuyển khoản cho NĐ_Công ty TNHH khoan xây dựng Đinh Vân số tiền 3.025.500.153 đồng.