CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

29/2015/DKTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 238
  • 15

Tranh chấp hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử

21-09-2015
TAND cấp huyện

Năm 2012, giữa NĐ_Công ty cổ phần Thuỷ Minh (gọi tắt NĐ_Thuỷ Minh) và Cône ty TNHH Thương mại BĐ_Hà Hải (gọi tắt BĐ_Hà Hải) có thỏa thuận việc mua bán các mặt hàng điện tử, vi tính, việc thỏa thuận được ký kết bằng hợp đồng nguyên tắc số 183N/2012/HĐ-NĐ_THUỶ MINH ngày 30/11/2012. Theo nội dung hợp đồng thì hai bên tiến hành giao dịch mua, bán hàng hóa thông qua các hình thức: bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.