CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

43/2014/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị lạnh Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 173
  • 11

Tranh chấp hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị lạnh

25-09-2014

Ngày 15/8/2008, NĐ_Công ty TNHH Điện lạnh Minh Phúc (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Phúc) và BĐ_Công ty TNHH thương mại dịch vụ & xuất nhập khẩu Hạnh Hà (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Hạnh Hà) đã ký 03 hợp đồng, gồm: Hợp đồng kinh tế cung cấp và lắp đặt thiết bị số 01-W/QH/0808 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng số 01), số 02-W/QH/0808 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng số 02) và số 03-W/QH/0808 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng số 03). Theo đó, NĐ_Công ty Minh Phúc cung cấp và lắp ráp thiết bị lạnh cho BĐ_Công ty Hạnh Hà, cụ thể là hệ thống tủ đông bán tiếp xúc (2 bộ), Model: FZ 316AS; Công suất cấp đông: 1 tấn/2-2.5h; số tấm Plate: 16 tấm; kích thước tủ 3m (D), 1.9m (R), 2.3m(C); khoảng cách tấm Plate: 90mm; kích thước tấm plate: 2.36m (D), 1.1 lm (R), 0.22m(T)...xuất xứ Malaysia; thiết bị điêu hòa không khí nhà xưởng, cụm máy nén, dàn lạnh...; thiết bị hệ thống kho lạnh, hệ thống lạnh.... Tổng giá trị của ba hợp đồng là 193.600 USD (quy đổi ra Việt Nam đồng là 5.642.072.562 đồng).