CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

02/2016/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng liên danh thầu xây dựng Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 557
  • 51

Tranh chấp hợp đồng liên danh thầu xây dựng

22-01-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 17/5/2012 và trong quá trinh tố tụng, nguyên đơn là NĐ_Tổng Công ty Xây dựng Linh An - LAC trình bày: Để tham gia đấu thầu Dự án thiết kế chi tiết, mua sắm và xây dựng đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu số 1 - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 05/05/2000, Công ty Xây dựng Lũng Lô (sau này đổi tên là NĐ_Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây dựng Linh An và hiện nay là NĐ_Tổng Công ty Xây dựng Linh An - sau đây gọi tắt là NĐ_LAC), BĐ_Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Lan Hoa (sau đây gọi tắt là BĐ_LSCOLA), Tổng Công ty xây dựng Thăng Long, Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam và Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí (sau đây gọi tắt là Liên danh) đã ký kết Cam kết liên danh thành lập tổ hợp đấu thầu xây lắp công trình Gói thầu 5 (sau gọi là gói thầu 5A): Đê chắn sóng - Dư án Nhà máy lọc dầu số 1. Theo đó. các bên thống nhất thành lập Liên danh và bổ nhiệm NĐ_LAC là đơn vị đứng đầu lãnh đạo Liên danh và thay mặt Liên danh làm việc với Công ly Liên doanh Nhà máy Lọc dầu Việt - Nga.