CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

31/2011/ST-KDTM: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng gia dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 100
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng gia dụng

12-08-2011
TAND cấp huyện

NHẬN THẤY: Theo đơn khởi kiện ngày 28/7/2010, của của NĐ_Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Văn Vinh (từ đây viết tắt là NĐ_Công ty Văn Vinh) và lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của NĐ_Công ty Văn Vinh trong quá trình tham gia tố tụng, thì vào ngày 29/10/2008 giữa NĐ_Công ty Văn Vinh và BĐ_Công ty TNHH khu mua sắm Phong Vũ (từ đây viết tắt là BĐ_Công ty Phong Vũ) thỏa thuận ký “Hợp đồng hợp tác thương mại” số 01/HĐHTT-CS-PK/08 với nội dung cơ bản là: ..... -Bên B (BĐ_Công ty Phong Vũ) đồng ý mua và thanh toán cho bên A (NĐ_Công ty Văn Vinh) mặt hàng gia dụng và điện gia dụng các loại do bên A cung ứng. Tên hàng, số lượng và giá cả được thể hiện cụ thể trên từng đơn đặt hàng đã được xác nhận của hai bên; nếu có bất kỳ thay đổi nào thì bên muốn thay đổi phải thông báo cho bên kia bằng văn bản.