CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

02/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 206
  • 8

Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan

23-11-2010
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 20/4/2009, NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Minh (gọi tắt là NĐ_Công ty Tùng Minh) có ký hợp đồng kinh tế: HĐKT-09 với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Vinh Hải (gọi tắt là BĐ_Công ty Vinh Hải) về việc sửa chữa boong xà lan biển số TV2187H với giá trị hợp đồng là 150.000.000đ. Sau khi ký hợp đồng BĐ_Công ty Vinh Hải có chuyển tiền thanh toán trước cho NĐ_Công ty Tùng Minh số tiền 90.000.000d, số tiền 60.000.000d còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi hoàn thành công; việc có bản thanh lý hợp đồng. Nhung sau khi hoàn thành công việc sửa chữa xà lan BĐ_Công ty Vinh Hải lấy xà lan đi không làm biên bản thanh lý hợp đồng và cũng không trả khoản tiền còn lại, ông đã nhiều lần yêu cầu BĐ_Công ty Vinh Hải phải thanh toán nhưng BĐ_Công ty Vinh Hải vẫn không trả. Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết buộc BĐ_Công ty Vinh Hải phải hoàn trả cho ông;số tiền còn lại của hợp đồng là 60.000.000d như thỏa thuận.