CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

02/2015/KDTM: Tranh chấp hợp đồng mua bán cao su Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 130
  • 5

Tranh chấp hợp đồng mua bán cao su

15-01-2015
TAND cấp huyện

Xét thấy Công ty Hoàng My yêu cầu BĐ_Công ty Hoài Minh trả lại số tiền theo số lượng cao su thành phẩm chưa giao là 128.975 tấn theo bảng kê chi tiết công nợ ngày 05/11/2012. Giá tiền tại thời điểm giao hàng là ngày 31/12/2012 là 55.000 đồng/kg là có căn cứ chấp nhận