CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

1240/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 130
  • 8

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông)

16-09-2016
TAND cấp huyện

Về tiền lãi nợ quá hạn, do việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của BĐ_Công ty TNHH Trần Thế Thanh đối với NĐ_Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bê tông Huy Hà, căn cứ vào Điều 4 của Hợp đồng số 107/2012/HĐMB/CPHH và căn cứ vào ‘Biên bản tính lãi nợ quá hạn” tính đến hết ngày 16/5/2016, theo đó BĐ_Công ty TNHH Trần Thế Thanh phải trả cho NĐ_Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bê tông Huy Hà số tiền lãi nợ quá hạn phát sinh do chậm thanh toán là 532.792.497 đồn


12/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (vữa bê tông) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 96
  • 1

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông)

21-05-2013
TAND cấp huyện

Đối với tiền lãi suất tại Điều 3 của hợp đồng kinh tế số 24 ngày 15/8/2011 hai bên đã thỏa thuận ký kết có quy định “... nếu quá thời gian trên mà bên B chưa thanh toán cho bên A thì bên B phải chịu phạt theo lãi suất tiền vay quá hạn của Ngân hàng...”. Tại phiên tòa hôm nay đại diện NĐ_Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiều An yêu cầu tính lãi suất là 1,87% tháng là phù hợp tại Điều 306 Luật Thương Mại năm 2005