CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

1459/2016/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thi công hệ thống đường ống máy lạnh, hệ thống Camera và âm thanh thông báo Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 168
  • 4

Tranh chấp Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thi công hệ thống đường ống máy lạnh, hệ thống Camera và âm thanh thông bá

22-11-2016
TAND cấp huyện

Về Bảng nghiệm thu khối lượng quyết toán đối với hệ thống đường ống đồng , là có sự chênh lệch so với bảng quyết toán (NĐ_Công ty Phú Thành tính khối lượng để qui ra số tiền để thanh toán căn cứ theo bảng tổng hợp vật tư có chênh lệch về con số so với bản nghiệm thu khối lượng quyết toán). Tương