CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng thuê trạm xăng dầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 584
  • 25

Tranh chấp Hợp đồng thuê trạm xăng dầu

07-04-2017
TAND cấp huyện

Xét BĐ_Công ty HBC vi phạm Hợp đồng tại các điều khoản đã nêu trên nên yêu cầu buộc BĐ_Công ty HBC thanh toán tiền thuê tính đến ngày 01/10/2016 là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. NĐ_Công ty Mai Loan không yêu cầu phạt vi phạm theo Điều 300 của Luật Thương mại năm 2005 nên Hội đồng xét xử không xét.