CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

15/2014/KDTM-ST: Tranh chấp về KDTM mua bán hàng hóa (gỗ) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 362
  • 9

Tranh chấp về KDTM mua bán hàng hóa (gỗ)

12-08-2014
TAND cấp huyện

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn NĐ_Ngô Văn Thức - Chủ hộ kinh doanh cá thể Trung Hưng. Buộc ông BĐ_Hà Văn Thanh - Chủ hộ kinh doanh cá thế Bảy Thanh có nghĩa vụ trả cho ông NĐ_Ngô Văn Thức - Chủ bộ kinh doanh cá thể Trung Hưng số tiền 27.270.000đ. Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chưa trả số tiền nêu trên thì phải chịu lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành án.