CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

05/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng gia công khác Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 259
  • 6

Tranh chấp hợp đồng gia công khác

30-12-2009
TAND cấp tỉnh

NĐ_Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long (Cửu Long) có sản xuất và lắp đặt cho BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Phụng Anh (BĐ_Phụng Anh) các tài sản theo hợp đồng cụ thể như sau: - Hợp đồng kinh tế số 18 ngày 26/3/2007, bồn chứa 200m3 giá trị 1 11.500.000 đồng và phần phát sinh thêm là 5.915.000 đồng. Hợp đồng này đã thực hiện xong, phía BĐ_Phụng Anh đã thanh toán còn lại số tiền 84.415.000 đồng. 145.750.0 Hợp đồng kinh tế số 19 ngày 27/3/2007 bồn chứa 300m3, giá trị 145.750.000 đồng và phàn phát sinh thêm là 15.614.000 đồng, hợp đồng này đã thực hiện xong, BĐ_Phụng Anh đã thanh toán còn lại 117.364.000 đồng.


27/2014/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng gia công Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 257
  • 29

Tranh chấp hợp đồng gia công khác

29-07-2014

Ngày 24/8/2007, bà NĐ_Huỳnh Thị Ngân - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Minh (sau đây viết tắt là DNTN Vĩnh Minh) - Bên A và ông BĐ_Nguyễn Quốc Trân - Chủ Doanh nghiệp tư nhân cơ điện Đại Linh (sau đây viết tắt là DNTN Đại Linh)- Bên B ký với nhau Hợp đồng kinh tế số 07/HĐ.2007 với nội dung (tóm tắt) như sau: Bên B - DNTN Đại Linh nhận chế tạo, lắp đặt cho Bên A - DNTN Vĩnh Minh 01 dây chuyền sản xuất viên thức ăn cá nổi năng suất 02 tấn trong một giờ. Sản phẩm Bên B chế tạo phải đảm bảo đạt chất lượng theo đúng bản vẽ kỹ thuật do Bên B kết hợp với Bên A khảo sát thiết kế; Bên B lo toàn bộ vật tư để thực hiện hợp đồng đúng theo các chi tiết được ghi ở phụ lục hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày kể từ ngày Bên A chuyển tiền đợt 1 cho Bên B. Tổng giá trị của Hợp đồng là 1.060.000.000 đồng. Hợp đồng được thanh toán làm sáu lần


11/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng gia công khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 528
  • 32

Tranh chấp hợp đồng gia công khác

07-09-2012
TAND cấp huyện

Ngày 15/4/2010 giữa NĐ_Công ty cổ phần ô tô Đại Thắng và ông BĐ_Lê Văn Trân- Chủ doanh nghiệp tư nhân Quốc An có ký kết Hợp đồng mua bán số 15/2010/AS, theo đó bên ông BĐ_Trân - DNTN Quốc An đóng cho NĐ_Công ty Đại Thắng bồn xe 12 m3 trên xe ô tô Hundai HD 120, chiều dài xi lát là 5.3m với giá 157.000.000đ (một trăm năm mươi bảy triệu đồng), thời hạn giao bồn là 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng. NĐ_Công ty Đại Thắng đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nhưng phía ông BĐ_Trân – DNTN Quốc An đã giao chậm hàng, cụ thể đến ngày 04/8/2010 mới giao xe, qua kiểm tra bồn xe thì hồ sơ cải tạo và đăng kiểm bồn chỉ có 06m3, không đúng tiêu chuẩn theo hợp đồng. Mặc dù Công ty đã gửi 02 lần công văn về việc giao hàng trễ và không đúng thông số kỷ thuật nhưng phía ông BĐ_Trân – DNTN Quốc An vẫn không có phản hồi. Từ việc giao hàng trễ và không đúng thông số kỷ thuật của phía bị đơn dẫn đến việc NĐ_Công ty Đại Thắng bị khách hàng là DNTN Phước Hưng kiện tại TAND tỉnh BD yêu cầu hủy hợp đồng và bồi thường thiệt hại.