TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


173/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực thuế

  • 51
  • 6

Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế

Phúc thẩm
25-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Hoàng Bi đại diện ủy quyền của bà NĐ_Trần Ngọc My - Chủ DNTN Trung Minh. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 15/4/2016 của Toà án nhân dân tỉnh CM.

166/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

  • 316
  • 2

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Phúc thẩm
08-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

1/ Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 10/2015/HCST ngày 22/09/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh BD. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh BD giải quyết lại vụ án. 2/Về án phí phúc thẩm: đương sự không phải chịu. Trả lại cho ông NĐ_Hồ Văn Hưng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng theo biên lai số 0002683 ngày 08/10/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh BD.

162/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  • 183
  • 3

Khiếu kiện quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Phúc thẩm
07-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Phạm Duy Hào; Hủy quyết định hành chính bị khởi kiện số 2240/QĐ-XPHC ngày 09/5/2014 của BĐ_Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố HCM. Buộc BĐ_Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố HCM và Công an nhân dân Thành phố HCM thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

150/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

  • 38
  • 1

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Phúc thẩm
26-10-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà NĐ_Bùi Thị Tiên. Giữ nguyên bản án án hành chính sơ thẩm số 03/2016/HC-ST ngày 23/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh LĐ.

10/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

  • 115
  • 26

Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

29-07-2015
Hành chính

NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Lân (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Lân) là NĐ_Công ty Minh Lânrách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh LA cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5002000278 ngày 04/5/2003 và được đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/3/2005, do ông Nguyễn Quang Khải làm Giám đốc; ngành nghề kinh doanh: Cung ứng lương thực, thực phẩm, thức ăn công nghiệp, thức ăn và gia công suất ăn công nghiệp, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Công ty đăng ký thực hiện hình thức kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là theo phương pháp khấu trừ. Ngày 01/7/2009, BĐ_Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện BL, tỉnh LA ban hành Quyết định số 68/QĐ.CCT về việc kiểm tra thuế tại NĐ_Công ty Minh Lân.