TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


28/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 124
  • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25-09-2014
Hành chính

Theo đơn khởi kiện và lời khai của 07 hộ gia đình nêu trên thì nguồn gốc diện tích phần đất tranh chấp là do Đội Cải cách ruộng đất đã tịch thu nhà đất của địa chủ (Phạm Bật) sau ngàỵ hòa bình lập lại năm 1954, chia cho dân nghèo là hai gia đình: gia đình vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé (bố mẹ của ông LQ_Phạm Nghiêm bà NĐ_Vương Thị Qua) và vợ chồng cụ Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Thị Thêm (bố mẹ của ông NĐ_Phạm Mạnh Ben).

01/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 39
  • 1

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25-02-2014
Hành chính

Giữa vợ chồng ông NĐ_Nguyễn Thành Hà và bà NĐ_Nguyễn Kim Khoa anh em ông LQ_Ngô Văn Kiên và bà LQ_Ngô Thị Thủy có quan hệ họ hàng (bà ngoại của ông LQ_Kiên là em của bà nội ông NĐ_Hà). Phần đất có nhà ở của anh em ông LQ_Kiên, bà LQ_Thủy có diện tích 630m2 (ngang 21m, dài 30m) tại ấp Bình Chiến, xã BL, huyện CP là của ông bà ngoại sử dụng từ trước năm 1945, để lại cho con, cháu. Ông NĐ_Hà, bà NĐ_Khoa thì cho rằng: Vợ chồng ông được cha mẹ giao lại diện tích 1.625m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm khác tại thửa 101, tờ bản đổ số 09, tọa lạc tại xã BL, huyện CP. Trong quá trình quản lý và sử dụng, ông NĐ_Hà cho một số người ở địa phương vào cất nhà ở đậu, trong đó có gia đình ôngNgô Văn Son và bà Lê Thị Húng (là bố mẹ của ông LQ_Kiên, bà LQ_Thủy), nay họ đã phá nhà cũ, xây lại nhà mới trên đất của vợ chổng ông.

17/2015/HCST: Khởi kiện quyết định hành chính về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 517
  • 68

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sơ thẩm
18-09-2015
Hành chính
TAND cấp huyện

Ngày 04 tháng 7 năm 2011, bà NĐ_Tăng Thị Lệ Thư có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010 vì cho rằng quyết định này tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3765 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của bà là không đúng. Đây là phần đất bà Huỳnh Thị Ngọc được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3765 ngày 17 tháng 6 năm 2003, diện tích đất ở được công nhận là 1.512,7m2. Sau đó, bà Ngọc chuyển nhượng cho bà NĐ_Thư theo hợp đồng số 022644/HĐ-MBN ngày 18 tháng 7 năm 2003 và bà NĐ_Thư đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng. Đồng thời, bà NĐ_Thư cũng yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 2009/QĐ-UBND-BT ngày 01 tháng 10 năm 2010 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất, khi tính lại diện tích đất bồi thường trên diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2010. Tòa án nhân dân Quận X đã thụ lý yêu cầu khởi kiện của bà NĐ_Thư bằng vụ án hành chính thụ lý số 18/2012/TLST-HC ngày 20 tháng 6 năm 2012. Trong quá trình giải quyết vụ án tại tòa, Ủy ban nhân dân Quận X đã ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND-BT ngày 26 tháng 9 năm 2012 để thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2009/QĐ-UBND-BT ngày 01 tháng 10 năm 2010

10/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 224
  • 31

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sơ thẩm
16-07-2015
Hành chính
TAND cấp huyện

Ngày 13 tháng 01 năm 2015, ông NĐ_Trần Văn Phúc có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa tuyên hủy Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 và Quyết định số 1064/QĐ-UBND-BT ngày 11 tháng 6 năm 2014 của BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X vì cho rằng các quyết định này không đúng pháp luật. Theo ông NĐ_Phúc: Ông và vợ là bà LQ_Phạm Thị Việt Hà mua căn nhà số 18, khu phố 5, phường TTN, Quận X, Thành phố HCM, diện tích đất 320,5m2, thuộc thửa 415-1, tờ bản đồ số 5 (sơ đồ nền), xác định tại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 16889/2001 do Uỷ ban nhân dân Thành phố HCM cấp ngày 20 tháng 8 năm 2001 cho ông Từ Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Diệu Phương và ông NĐ_Phúc đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng xong. Ngày 23 tháng 4 năm 2014, BĐ_Uỷ ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận số 16889/2001 với lý do đất nằm hoàn toàn trong khu vực đã được công bố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Quận X đã căn cứ vào Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 để ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND-BT ngày 11 tháng 6 năm 2014 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất trong dự án Depot Tham Lương, trên cơ sở tính lại diện tích đất ở 200m2 là không đúng pháp luật. Tại phiên toà, ông NĐ_Trần Văn Phúc vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Bản án/Quyết định số: 04/2012/HC-ST

  • 207
  • 23

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sơ thẩm
14-09-2012
Hành chính
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Lê Phước Hoàn Cầu và bà LQ_Lữ Thị Thanh Tú trình bày: Nguồn gốc đất của ông được cấp năm 2007 tổng cộng diện tích 2.191,9m2; đất thổ cư 200m2; cây lâu năm là 1991,90m2. Khi đăng ký kê khai thì đã có nhà của ông LQ_Quang và nhà của ông LQ_Tài ở nhờ trên đó. Trên hồ sơ kỹ thuật khu đất có thể hiện 02 căn nhà của ông cho ông LQ_Tài ở giữ và nhà của gia đình ông LQ_Quang ở do gia đình ông cho ở nhờ, nên ông không có yêu cầu ông LQ_Quang ký tên khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố LX hủy Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 06/07/2011 của BĐ_Ủy ban nhân dân thành phố LX và làm rõ kết luận của Thanh tra và bản đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố LX về nội dung quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông sai như thế nào để có lý do thu hồi.