CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

166/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Phúc thẩm Hành chính

  • 569
  • 25

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

08-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

1/ Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 10/2015/HCST ngày 22/09/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh BD. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh BD giải quyết lại vụ án. 2/Về án phí phúc thẩm: đương sự không phải chịu. Trả lại cho ông NĐ_Hồ Văn Hưng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng theo biên lai số 0002683 ngày 08/10/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh BD.


150/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Phúc thẩm Hành chính

  • 250
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

26-10-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà NĐ_Bùi Thị Tiên. Giữ nguyên bản án án hành chính sơ thẩm số 03/2016/HC-ST ngày 23/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh LĐ.