CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

111/2017/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 4794
  • 153

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

26-04-2017
TAND cấp huyện

Công ty không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn vì công ty không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà công ty cho bà NĐ_Phụng nghỉ việc do công ty gặp khó khăn về kinh tế, thu hẹp sản xuất (công ty làm ăn thua lỗ liên tục 03 năm, không có đơn hàng sản xuất). Bản thân công việc của bà NĐ_Phụng là may giày thủ công nên không thể sắp xếp được công việc khác


110/2017/LĐST: Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1978
  • 57

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-04-2017
TAND cấp huyện

Trong quá trình làm việc Công ty cho rằng bà NĐ_Hoa có lỗi trong việc làm sai hàng nên ngày 30/01/2013 đã ra quyết định số 04/01/QĐBTV/2013 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, buộc bà NĐ_Hoa nghỉ việc từ ngày 01/02/2013


390/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về trường hơp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1998
  • 49

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

21-03-2017
TAND cấp huyện

Bị đơn khẳng định giữa hai bên không thỏa thuận ký kết bất kỳ hợp đồng lao động nào và bị đơn không đơn phương chấm dút hợp đồng lao động trái pháp luật với nguyên đơn nên bị đơn không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì: - Theo quy định của pháp luật, thỏa thuận thử việc không bắt buộc phải lập thành văn bản, hai bên đã thống nhất thỏa thuận thử việc thứ hai và nguyên đơn tiếp tục thử việc tại vị trí mới;


98/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về trường hơp NSDLĐ phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1795
  • 36

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

18-01-2017
TAND cấp huyện

Hội đồng xét xử nhận thấy lời trình bày này của ông NĐ_Phương không có căn cứ bởi lẽ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ không có tài liệu nào chứng minh cho việc hai bên có thỏa thuận ký hợp đồng lao động mới sau khi chấm dứt hợp đồng lao động số 29/2011/HĐLĐ


27/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 496
  • 31

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

05-01-2017
TAND cấp huyện

Do văn phòng đại diện của BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD hoạt động không hiệu quả nên từ đầu năm 2015, BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD đã muốn chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố HCM, vì BĐ_Corman Pacific (Asia) PME.LTD không đồng ý giải quyết những yêu cầu về quyền lợi của ông NĐ_Cường nên ông NĐ_Cường không hợp tác trong việc tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện