CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

12/2011/LĐ-ST: Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc Sơ thẩm Lao động

  • 325
  • 21

Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc và sổ bảo hiểm xã hội

24-08-2011
TAND cấp huyện

1. Chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn: - BĐ_Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hà Hải có trách nhiệm trả cho bà NĐ_Dương Lan Phụng tiền trợ cấp thôi việc là 9.000.0000 đồng khi bản án có hiệu lực pháp luật. - BĐ_Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hà Hải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bà NĐ_Dương Lan Phụng theo tỷ lệ phần trăm tiền bảo hiểm xã hội quy định trong Luật bảo hiểm xã hội tương ứng với số tiền và thời gian bà NĐ_Phụng làm việc tại công ty theo các Hợp đồng lao động số 01/07 ngày 02/01/2007, thời hạn: từ ngày 02/01/2007 đến ngày 31/12/2007;