CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 04/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 232
  • 33

Đòi nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

30-03-2015
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty cổ phần xây dựng số 15 bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tại NĐ_Bảo hiểm xã hội quận TX, tp HN, tp HN từ tháng 10 năm 2012. Thời gian đầu Bị đơn trích nộp đóng bảo hiểm cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước. Từ tháng 4/2013 đến nay Công ty không thực hiện việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của nhà nước. Tính đến hết tháng 9/2014 còn nợ NĐ_Bảo hiểm xã hội quận TX, tp HN tổng số tiền là 9.187.596.039 đồng. Việc không nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bị đơn đã kéo dài nhiều năm, NĐ_Bảo hiểm xã hội quận TX, tp HN đã thường xuyên đôn đốc yêu cầu thanh toán nhưng Bị đơn không trả số nợ cũ mà tiếp tục nợ mới và đưa ra khó khăn về kinh tế nên chưa có tiền trả. Nay, NĐ_Bảo hiểm xã hội quận TX, tp HN yêu cầu BĐ_Công ty cổ phần xây dựng số 15 phải thanh toán ngay toàn bộ số nợ tính đến hết tháng 9/2014 là 9.187.596.039 đồng.