TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


502/2014/HSST: Vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  • 194
  • 11

(Điều 250) Vụ án Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Sơ thẩm
25-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tiến An phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 250; Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tiến An 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/03/2014.

499/2014/HSST: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 217
  • 18

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Sơ thẩm
23-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn Anh Kha và Phan Văn Trọng phạm tội “Cướp giật tài sản”. 1/ Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 136; Điểm p, g Khoản 1 Điều 46; Điều 47; Điều 69, Điều 74 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đặng Văn Anh Kha 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù Thời hạn tù tính từ ngày 24/3/2014.

496/2014/HSST: Vụ án Lưu hành tiền giả

  • 84
  • 3

(Điều 180) Vụ án Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả

Sơ thẩm
23-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lưu Thị Y phạm tội “Lưu hành tiền giả”. Áp dụng Khoản 1 Điều 180, Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lưu Thị Y 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ trước đây từ ngày 27/3/2014 đến ngày 07/4/2014.

493/2014/HSST: Vụ án Cướp tài sản

  • 173
  • 15

(Điều 133) Vụ án Cướp tài sản

Sơ thẩm
22-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Trọng Nhân phạm tội “Cướp tài sản”, bị cáo Sàn Phú Cường phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 1/ Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 133; Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Lê Trọng Nhân 12 (mười hai) năm tù Thời hạn tù tính từ ngày 29/01/2014.

492/2014/HSST: Vụ án Cướp giật tài sản

  • 89
  • 3

(Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản

Sơ thẩm
22-12-2014
Hình sự
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Đào Minh Toàn phạm tội “Cướp giật tài sản”. Áp dụng Điểm d Khoản 2 Điều 136; Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Đào Minh Toàn 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/4/2014.