CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

92/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

  • 148
  • 4

Tranh chấp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Sơ thẩm
25-05-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Thái Ninh chỉ yêu cầu BĐ_Công ty cổ phần Đông Hương trả lãi theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 30/4/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm hơn 36 tháng nhưng tính tròn là 36 tháng, theo mức lãi suất là 9%/năm (0.75%/tháng). Xét thấy yêu cầu này của nguyên đơn có lợi cho bị đơn nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

09/2016/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, thế chấp

  • 70
  • 4

Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh

Sơ thẩm
15-07-2016
TAND cấp huyện

+ Lãi suất vay có thể được điều chỉnh theo Thông báo điều chỉnh lãi suất của Bên A định kỳ ba tháng một lần hoặc bất thường tùy thuộc vào điều kiện của thị trường, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Lãi suất điều chính và lãi suất vay trong các lần nhận nợ tiếp theo không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

05/2015/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng

  • 26
  • 1

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Sơ thẩm
10-02-2015
TAND cấp huyện

Theo yêu cầu của Ngân hàng, NĐ_Công ty Kiều Oanh đã cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất và Ngân hàng cũng đã mở cho NĐ_Công ty Kiều Oanh tài khoản về hỗ trợ lãi suất tín dụng xuất khẩu số 819-459915-00-0280 với số dư là 447.369.000 đồng. Đến ngày 11/01/2013, Ngân hàng và NĐ_Công ty Kiều Oanh có ký giấy xác nhận giảm lãi suất tín dụng xuất khẩu với số tiền được giảm là 447.369.000 đồng. Mặc dù NĐ_Công

02/2015/KDTM: Tranh chấp hợp đồng mua bán cao su

  • 10
  • 0

Tranh chấp hợp đồng mua bán cao su

Sơ thẩm
15-01-2015
TAND cấp huyện

Xét thấy Công ty Hoàng My yêu cầu BĐ_Công ty Hoài Minh trả lại số tiền theo số lượng cao su thành phẩm chưa giao là 128.975 tấn theo bảng kê chi tiết công nợ ngày 05/11/2012. Giá tiền tại thời điểm giao hàng là ngày 31/12/2012 là 55.000 đồng/kg là có căn cứ chấp nhận

09/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng xây dựng

  • 10
  • 1

Tranh chấp hợp đồng xây dựng

Sơ thẩm
30-12-2014
TAND cấp huyện

Do đó, buộc BĐ_Công ty Trúc Anh phải trả NĐ_Công ty Cường Phát số tiền xây dựng nhà xưởng còn nợ bằng 671.355.387 là có căn cứ.