CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

954/2016/LĐ-ST: Tranh chấp yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động

  • 32
  • 0

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

04-08-2016
TAND cấp huyện

Nay ông yêu cầu bà BĐ_Tiên phải có trách nhiệm trả ngay cho Bệnh viện số tiền là 231.113.139 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật và tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo việc thi hành án.


02/2014/LĐ-ST: Tranh chấp Bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 115
  • 3

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

08-08-2014
TAND cấp huyện

Đại diện ủy quyền của nguyên đơn - ông Đỗ Đức Đạo trình bày: thay đổi yêu cầu khởi kiện là chỉ yêu cầu bị đơn phải nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa nộp là 21.206.362 đồng (hai mươi mốt triệu hai trăm lẽ sáu ngàn ba trăm sáu mươi hai đồng) của 04 lao động bao gồm các khoản tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2012 đến ngày 31/12/2012: 8.544.000 đồng, bảo hiểm y tế từ tháng 09/2012 đến ngày 31/12/2012: 9.000.000 đồng, và lãi phát sinh chậm nộp từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/5/2014 là 3.662.362 đồng.


02/2013/ST-LĐ: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 107
  • 8

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-06-2013
TAND cấp huyện

Nguyên đơn đề nghị Tòa án xem xét hủy Quyết định số 65/2012/QĐ-AV ngày 07/12/2012 của BĐ_Công ty cổ phần Ánh Linh và buộc BĐ_Công ty cổ phần Ánh Linh nhận tôi lại làm việc theo đúng công việc đã ghi trong hợp đồng lao động và bồi thường tiền lương, phụ cấp trong những ngày tôi không được làm việc tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 7 tháng 06 ngày


01/2016/LĐST: Yêu cầu hủy quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại Sơ thẩm Lao động

  • 190
  • 19

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

22-11-2016
TAND cấp huyện

Ngày 27/02/2014, chị sinh con thứ hai và nghỉ chế độ thai sản đến ngày 31/8/2014 theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 16/4/2015, BĐ_HDC ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế. Chị cho rằng đây là lý do không chính đáng, nên không đồng ý với quyết định trên.


01/2014/LĐST: Tranh chấp trợ cấp thôi việc Sơ thẩm Lao động

  • 52
  • 4

Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc

25-12-2014
TAND cấp huyện

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Lê Thành Toàn về việc “Yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc” đối với BĐ_Công ty cổ phần bến xe khách Tài Phát . Buộc BĐ_Công ty cổ phần bến xe khách Tài Phát có nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc cho ông NĐ_Lê Thành Toàn số tiền tổng cộng 60.817.000đ (sáu mươi triệu tám trăm mười bảy ngàn đồng); trong đó số tiền trợ cấp là 58.282.000đ, tiền lãi là 2.535.000đ .