TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


16/2013/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 1
  • 0

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Phúc thẩm
05-12-2013
TAND cấp tỉnh

Ngày 17/1/2012, NĐ_Ngân hàng An Phú - Chi nhánh ngân hàng An Phú huyện CL, QT và bà BĐ_Trần Thị Minh Thư - Chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thành Thư ký kết hợp đồng tín dụng số 3904-LAV-201200089/HĐTD với nội dung: NĐ_Ngân hàng An Phú - Chi nhánh ngân An Phú huyện CL, QT cho bà BĐ_Trần Thị Minh Thư - Chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thành Thư vay số tiền 220.000.000 đồng với mục đích xây và sửa kè bao cây xăng CL. Thời hạn cho vay 12 tháng kế từ ngày bên vay nợ lần đầu. Lãi suất cho vay hiện tại 20,00%/năm, Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cùng loại. Phụ lục hợp đồng theo dõi phát tiền vay và kế hoạch trả nợ phân kỳ trả nợ ngày 17/5/2012. Giấy lĩnh tiền vay ngày 17/1/2012 thể hiện bà BĐ_Trần Thị Minh Thư - Chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thành Thư đã nhận số tiền 220.000.000 đồng.

30/2013/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

  • 0
  • 0

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

Phúc thẩm
19-09-2013
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn trình bày: Vào ngày 12/11/2012, chi nhánh Công ty lương thực thực phẩm VL (gọi tắt là NĐ_Công ty VL) có ký hợp đồng bán cho BĐ_Hợp tác xã Thanh Phú (gọi tắt là BĐ_HTX Thanh Phú) hàng hóa là gạo 15% tấm xuất khẩu, số lượng 1.000.000 kg, theo tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Việt Nam, đơn giá giao tại cảng thành phố Hồ Chí Minh là 8.750 đồng/kg, thỏa thuận, giao hàng từ ngày 15/11/2012 đến 30/11/2012, khi giao hàng thông báo trước 03 ngày thỏa thuận thanh toán 90% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Còn 10% đến ngày giao hàng xong phải thanh toán đủ .

22/2013/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 1
  • 0

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Phúc thẩm
01-08-2013
TAND cấp tỉnh

Ngân hàng và ông BĐ_Lê Minh Linh có ký hơp đồng tín dụng số 1467/ĐS/VAB- AN/HĐNH ngày 22.6.2010. Theo đó ngân hàng cho ông BĐ_Linh vay số tiền 420.000.000 đồng, mục đích vay mua đất để ở, lãi suất 1,38%/tháng, lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn, thời hạn vay 12 tháng. Để đảm bảo cho hợp đồng tín dụng trên, ông BĐ_Linh đã thế chấp cho ngân hàng quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00901 ngày 14.11.2005 do ông Đoàn Văn Nguyên đứng tên. Hai bên có ký hợp đồng thế chấp tài sản số 0613/10/VAB-AN/TCBĐS ngày 22.6.2010. Phía bị đơn đã vi phạm hợp đồng không thanh toán tiền gốc và lãi theo thỏa thuận nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả số nợ gốc là 420.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn là 14.952.000 đồng, lãi phạt chậm trả là 5.136.113 đồng, lãi quá hạn là 134.568.000 đồng và tiền lãi phát sinh cho đến khi thanh toán xong nợ, nếu không thì yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

03/2012/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

  • 1
  • 0

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

Phúc thẩm
26-12-2012
TAND cấp tỉnh

Ngày 05/05/2008 NĐ_Công ty cổ phần Việt Hoa (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Việt Hoa) ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa số 80HD-08 và các phụ lục hợp đồng số 01 ngày 20/05/2009, số 02 ngày 01/09/2009 với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Doanh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Doanh Doanh) về việc mua bán lô máy điều hòa nhiệt độ hiệu Daikin. Theo thỏa thuận tại Điều 1, Điều 3 của hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, tổng giá trị của hợp đồng đã bao gồm tH VAT là 204.536,20 USD; Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam, được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của Ngân hàng ngoại thương thành phố HCM tại thời điểm thanh toán.

968/2012/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản

  • 0
  • 0

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản

Phúc thẩm
21-08-2012
TAND cấp tỉnh

Ngày 13/5/2008, ông NĐ_Lực và bà NĐ_Chi đã ký kết với ông LQ_Trần Việt Vân là người đại theo pháp luật trước đầy của BĐ_Công ty Anh Tú “Hợp đồng thuê nhà” căn nhà số 47-49 đường số 225 Khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận X (BL-74). Ngày 13/5/2008, ba bên có ký văn bản giao nhận hiện trạng mặt bằng quán gồm: Bà Châu Thị Bo (người đang thuê nhà), ông NĐ_Mã Lực (chủ nhà) và ông LQ_Việt Vân. (người thuê mới), nhà và tài sản bàn giao theo “Bản kê tài sản” đã lập ngày 16/9/2007CBL-60).