CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


206/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

  • 167
  • 12

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

Phúc thẩm
26-11-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

Theo hợp đồng ngày 12/12/2007 (Thực tế ngày 27/12/2007) ông Hồ Minh NĐ_Chinh có ký hợp đồng (giấy tay) vói ông BĐ_Hồ Hán Dương để mua 3.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, với giá trị mỗi cổ phiếu là 30.000 đồng. Theo đó, ông NĐ_Chinh thanh toán đủ cho ông BĐ_Dương. Phía ông BĐ_Dương có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu sang tên cho ông NĐ_Chinh, ngay sau khi ông BĐ_Dương nhận được giấy chứng nhận cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Thời gian chậm nhất để ông BĐ_Dương thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho ông NĐ_Chinh là ngày 31/12/2008. Trong trường hợp, hết ngày 31/12/2008, ông BĐ_Dương không thực hiện được nghĩa vụ sang tên cho ông NĐ_Chinh (không vì bất cứ lý do nào), thì ông BĐ_Dương phải hoàn trả toàn bộ số tiền 99.000.000 đồng cho ông NĐ_Chinh, kèm lãi suất hàng tháng là 1 %/tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

06/2010/KDTMPT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • 251
  • 16

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Phúc thẩm
24-11-2010
TAND cấp tỉnh

Đại diện của nguyên đơn trình bày: Ngày 19/4/2007, Chi nhánh NĐ_Ngân hàng Đầu tư và phát triển An Uyên KH đã ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/2007/HĐ (hợp đồng khung) cho BĐ_Công ty TNHH Đinh Chi vay số tiền 1.700.000.000đ mục đích vay để sản xuất kinh doanh hàng song mây tre, lá; thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hạn cuối là ngày 31/12/2008; lãi suất xác định trong từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi suất của Ngân hàng và được điều chỉnh theo chế độ lãi suất của Ngân hàng

06/2010/ KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

  • 194
  • 13

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

Phúc thẩm
24-11-2010
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn NĐ_Công ty Sinh An do ông Cao Minh Viễn làm đại diện trình bày: Vào ngày 8/10/2009 NĐ_Công ty Sinh An ký hợp đồng kinh tế số 127/HĐKT/2009 với BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG- Theo nội dung hợp đồng thì NĐ_Công ty Sinh An bán cho BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG 1.000 tấn gạo với giá 6.830.000 đồng/tấn, thành tiền là 6.830.000.000 đồng và tiền thuế VAT tổng cộng là 7.181.281.800 đồng. BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG đã thanh toán cho NĐ_Công ty Sinh An số tiền 6.147.000.000 đồng và còn nợ lại 1.034.281.800 đồng. Nay NĐ_Công ty Sinh An yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG. phải thanh toán số tiền 1.034.281.800 đồn và tiền lãi 1% kể từ tháng 11/2009 đến nay.

02/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan

  • 60
  • 3

Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan

Phúc thẩm
23-11-2010
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 20/4/2009, NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Minh (gọi tắt là NĐ_Công ty Tùng Minh) có ký hợp đồng kinh tế: HĐKT-09 với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Vinh Hải (gọi tắt là BĐ_Công ty Vinh Hải) về việc sửa chữa boong xà lan biển số TV2187H với giá trị hợp đồng là 150.000.000đ. Sau khi ký hợp đồng BĐ_Công ty Vinh Hải có chuyển tiền thanh toán trước cho NĐ_Công ty Tùng Minh số tiền 90.000.000d, số tiền 60.000.000d còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi hoàn thành công; việc có bản thanh lý hợp đồng. Nhung sau khi hoàn thành công việc sửa chữa xà lan BĐ_Công ty Vinh Hải lấy xà lan đi không làm biên bản thanh lý hợp đồng và cũng không trả khoản tiền còn lại, ông đã nhiều lần yêu cầu BĐ_Công ty Vinh Hải phải thanh toán nhưng BĐ_Công ty Vinh Hải vẫn không trả. Nay ông yêu cầu Tòa án giải quyết buộc BĐ_Công ty Vinh Hải phải hoàn trả cho ông;số tiền còn lại của hợp đồng là 60.000.000d như thỏa thuận.

160/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng phân phối hàng hóa

  • 108
  • 10

Phúc thẩm
15-09-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 18/3/2008 NĐ_Công ty TNHH thương mại Tú Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Tú Minh) và BĐ_Công ty TNHH Điện lạnh Tiến Hà (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà) ký hợp đồng khung ủy nhiệm phân phối độc quyền tại khu vực Miền Nam số 01 Tiến Hà/HĐĐL (sau đây gọi tắt là hợp đồng 01 Tiến Hà /HĐĐL). Theo đó, BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà giao cho NĐ_Công ty Tú Minh làm nhà phân phối độc quyền tiêu thụ máy điều hòa không khí mang nhãn hiệu Tiến Hà tại thị trường khu vực Miền Nam từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Thời gian của hợp đồng là hai năm, bắt đầu từ ngày 15/3/2008 đến hết ngày 31/12/2009. Ngày 18/3/2008 BĐ_Công ty Điện lạnh Tiến Hà và NĐ_Công ty Tú Minh tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ quy định về kênh phân phối hàng hóa, chính sách và giá bán cũng như về chế độ bảo hành đối với sản phẩm Tiến Hà Việt Nam.