CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


173/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực thuế

  • 149
  • 23

Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế

Phúc thẩm
25-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Hoàng Bi đại diện ủy quyền của bà NĐ_Trần Ngọc My - Chủ DNTN Trung Minh. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 15/4/2016 của Toà án nhân dân tỉnh CM.

166/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

  • 382
  • 14

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Phúc thẩm
08-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

1/ Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 10/2015/HCST ngày 22/09/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh BD. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh BD giải quyết lại vụ án. 2/Về án phí phúc thẩm: đương sự không phải chịu. Trả lại cho ông NĐ_Hồ Văn Hưng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 200.000 đồng theo biên lai số 0002683 ngày 08/10/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh BD.

162/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

  • 230
  • 13

Khiếu kiện quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Phúc thẩm
07-11-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Phạm Duy Hào; Hủy quyết định hành chính bị khởi kiện số 2240/QĐ-XPHC ngày 09/5/2014 của BĐ_Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố HCM. Buộc BĐ_Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố HCM và Công an nhân dân Thành phố HCM thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

150/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

  • 95
  • 7

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

Phúc thẩm
26-10-2016
Hành chính
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà NĐ_Bùi Thị Tiên. Giữ nguyên bản án án hành chính sơ thẩm số 03/2016/HC-ST ngày 23/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh LĐ.