TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


10/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

  • 104
  • 26

Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

29-07-2015
Hành chính

NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Lân (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Lân) là NĐ_Công ty Minh Lânrách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh LA cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5002000278 ngày 04/5/2003 và được đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 14/3/2005, do ông Nguyễn Quang Khải làm Giám đốc; ngành nghề kinh doanh: Cung ứng lương thực, thực phẩm, thức ăn công nghiệp, thức ăn và gia công suất ăn công nghiệp, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Công ty đăng ký thực hiện hình thức kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là theo phương pháp khấu trừ. Ngày 01/7/2009, BĐ_Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện BL, tỉnh LA ban hành Quyết định số 68/QĐ.CCT về việc kiểm tra thuế tại NĐ_Công ty Minh Lân.

09/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

  • 47
  • 8

Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

29-07-2015
Hành chính

NĐ_Công ty TNHH Trinh Nữ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh QN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/3/2002, với ngành nghề kinh doanh là: Xây dựng công trình dân dụng; Kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ thương mại; Kinh doanh đầu tư hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các khu thương mại, siêu thị, trường học, đầu tư nhà ở”. Kể từ khi được thành lập đến năm 2005, NĐ_Công ty TNHH Trinh Nữ mới bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Năm 2006, phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

01/2015/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

  • 44
  • 2

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất

15-01-2015
Hành chính

Năm 1987, Nhà nước có quy hoạch và giao đất cho Công ty Dầu thực vật Thuận Hải thực hiện dự án trồng dừa tại xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải cũ (nay là xã TP, thị xã LG, tỉnh BT). Thực hiện dự án trên, ngày 17/6/1989, Trạm dầu thực vật Hàm Tân ký Hợp đồng số 1005/MT-DTV(1988-1993) với ông NĐ_Đinh Văn Tú để trồng mới 80 cây dừa trên đất Nhà nước đã giao cho Công ty Dầu thực vật quản lý, sử dụng để trồng dừa. Phương thức hợp đồng theo luận chứng kinh tế kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp Liên Hiệp các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam là: Trạm dầu thực vật Hàm Tân cung cấp cây giống, vật tư phân bón; ông NĐ_Tú thực hiện trồng và chăm sóc cây dừa. Hợp đồng thực hiện theo Quy định tạm thời một số chính sách trồng dừa và quản lý sản phẩm dừa (ban hành kèm theo Quyết định số 894/QĐ-UB-TH ngày 13/7/1988 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải). Trong đó thể hiện chu kỳ kinh tế của cây dừa là 45 năm.

28/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • 124
  • 16

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25-09-2014
Hành chính

Theo đơn khởi kiện và lời khai của 07 hộ gia đình nêu trên thì nguồn gốc diện tích phần đất tranh chấp là do Đội Cải cách ruộng đất đã tịch thu nhà đất của địa chủ (Phạm Bật) sau ngàỵ hòa bình lập lại năm 1954, chia cho dân nghèo là hai gia đình: gia đình vợ chồng cụ Phạm Bổng, Nguyễn Thị Bé (bố mẹ của ông LQ_Phạm Nghiêm bà NĐ_Vương Thị Qua) và vợ chồng cụ Phạm Thế Ngọc, Nguyễn Thị Thêm (bố mẹ của ông NĐ_Phạm Mạnh Ben).

27/2014/HC-GĐT: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu

  • 67
  • 12

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy kết quả đấu thầu

24-09-2014
Hành chính

Ngày 08/4/2010, Chủ tịch LQ_UBND huyện VC có Công văn số 699/UBND-KT về việc giao UBND thị trấn VA làm Chủ đầu tư dự án thi công xây dựng đường liên tổ 2-4-5 khu phố 2, thị trấn VA. Tổng mức đầu tư là 14.056.862.592 đồng, trong đó: - Chí phí xây dựng là 9.322.550.201 đồng. - Nguồn vốn đầu tư: hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm trong đó: + Ngân sách tỉnh hồ trợ: 40% xây lắp: 3.729.020.000đ + Ngân sách huyện năm 2011 : 7.736.455.072đ + Nhân dân đóng góp : 2.591.387.520đ - Đơn vị quản lý dự án, thẩm tra mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: LQ_Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây lắp Linh Chi. - Đơn vị thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân. - Đơn vị giám sát: LQ_Công ty TNHH xây dựng Kim Quân.