CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 04/2004/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 196
  • 14

Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt dây chuyền chế biến cà phê

27-04-2004

Ngày 26/01/2002 sau khi nghiệm thu tổng thể dây chuyền chế biến cà phê, bên B lập quyết toán đính kèm hoá đơn bán hàng yêu cầu bên A thanh toán số tiền còn lại theo khối lượng công việc đã nghiệm thu. Bên A từ chối không chấp nhận hồ sơ quyết toán của bên B. Sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, ngày 10/06/2002 bên B có đơn kiện đối với bên A tại Toà án nhân dân tỉnh ĐL với yêu cầu buộc bên A phải thanh toán số tiền còn thiếu: 126.600.000 đồng nợ gốc theo hợp đồng và 31.311.000 đồng phát sinh ngoài hợp đồng, tổng cộng cả hai khoản là: 157.934.200 đồng.


Bản án/Quyết định số: 05/2004/HĐTP-DS Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 306
  • 24

Tranh chấp hợp đồng mua bán phân URÊ

25-03-2004

Bản án/Quyết định số: 03/2004/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 401
  • 22

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

26-02-2004

Bản án/Quyết định số: 02/2004/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 331
  • 11

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

26-02-2004

Bản án/Quyết định số: 01/2004/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 208
  • 14

Tranh chấp hợp đồng liên kết sản xuất

26-02-2004