CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

25/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 374
  • 29

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

04-11-2013
TAND cấp huyện

Ông vào làm việc tại BĐ_Công Ty TNHH Dự Án Hải Minh từ ngày 11/7/2012. Đến ngày 10/8/2012 hai bên tiến hành ký hợp đồng lao động ghi ngày 18/7/2012. Theo đó, thời hạn hợp đồng là 12 tháng, chức vụ là Phụ trách pháp lý, tiền lương 83.200.000 đồng. Đến ngày 10/8/2012 bà Vũ Thị Thu Trang – Giám đốc nhân sự của công ty thông báo cho ông biết là ông không đáp ứng được yêu cầu công việc nên BĐ_Công Ty TNHH Dự Án Hải Minh chấm dứt hợp đồng lao động với ông và trục xuất ông ra khỏi nơi làm việc. Như vậy, việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông là trái pháp luật do đó ông yêu cầu BĐ_Công Ty TNHH Dự Án Hải Minh phải nhận ông trở lại làm việc và thanh toán cho ông các khoản sau: Tiền lương từ ngày 11/8/2012 – 10/7/2013 là 11 tháng, thành tiền l.913.000.000 đồng. Bồi thường 02 tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 166.000.000 đồng. Thanh toán tiền lương tháng 13 tương đương 83.000.000 đồng.


08/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 221
  • 22

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

18-09-2013
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Trần Minh Hải vào làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Viaton từ ngày 31/5/2005. Đến ngày 01/7/2007 hai bên ký kết hợp đồng lao động, ông NĐ_Hải nhận công việc thợ sơn gỗ, mức lương cơ bản 1.538.750 đồng. Công ty xét tăng lương theo thâm niên vào tháng 01 hàng năm. Đến tháng 4/2012 mức lương cơ bản của ông NĐ_Hải là 3.772.000 đồng, tháng 5/2012 Công ty xét tăng 5% lương cơ bản nhưng không tính vào lương cơ bản mà đưa vào tiền trách nhiệm nên toàn bộ công nhân của Công ty, có ông NĐ_Hải cùng tham gia phản ứng bằng hình thức đình công vào các ngày 09, 10 và 11 tháng 5 năm 2012.


06/2013/LĐ-ST: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Sơ thẩm Lao động

  • 408
  • 46

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

08-08-2013
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Thịnh làm việc tại BĐ_Công ty CP Công trình giao thông 05 vào ngày 23 tháng 9 năm 1995 theo loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến ngày 01/01/2005 ông được đề bạt làm quyền trưởng phòng vật tư. Lúc đó, ông Nguyễn Ngọc Luận đã là Phó phòng phụ trách vật tư luân chuyển, theo dõi vật tư tại các kho trong đó có kho Rạch Chiếc của Công ty trong nhiều năm trước. Sau đó, vào tháng 5/2006, ông Luận chuyển sang công tác khác nhưng không có bàn giao công việc và chứng từ sổ sách cho ông NĐ_Thịnh. Cuối năm 2006 sau khi tổ chức kiểm kê, ông NĐ_Thịnh phát hiện ở kho Rạch Chiếc mất 94 tấn sắt thép và có báo cáo lãnh đạo BĐ_Công ty 05 và Tổng công ty 6. Sau đó, Công ty cho biết chỉ còn mất 33,572 tấn sắt thép và quy chụp ông NĐ_Thịnh phải chịu trách nhiệm, nói ông phải chứng minh được là không phải lỗi của ông.


06/2013/LĐ-ST: Tranh chấp về tiền lương Sơ thẩm Lao động

  • 342
  • 20

Tranh chấp về tiền lương

08-08-2013
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Thịnh làm việc tại BĐ_Công ty CP Công trình giao thông 05 vào ngày 23 tháng 9 năm 1995 theo loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến ngày 01/01/2005 ông được đề bạt làm quyền trưởng phòng vật tư. Lúc đó, ông Nguyễn Ngọc Luận đã là Phó phòng phụ trách vật tư luân chuyển, theo dõi vật tư tại các kho trong đó có kho Rạch Chiếc của Công ty trong nhiều năm trước. Sau đó, vào tháng 5/2006, ông Luận chuyển sang công tác khác nhưng không có bàn giao công việc và chứng từ sổ sách cho ông NĐ_Thịnh. Cuối năm 2006 sau khi tổ chức kiểm kê, ông NĐ_Thịnh phát hiện ở kho Rạch Chiếc mất 94 tấn sắt thép và có báo cáo lãnh đạo BĐ_Công ty 05 và Tổng công ty 6. Sau đó, Công ty cho biết chỉ còn mất 33,572 tấn sắt thép và quy chụp ông NĐ_Thịnh phải chịu trách nhiệm, nói ông phải chứng minh được là không phải lỗi của ông.


07/2013/LĐ-ST: Tranh chấp bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 264
  • 17

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

06-08-2013
TAND cấp huyện

BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa liên tục để nợ BHXH-BHYT-BHTN kéo dài. Tổng số tiền BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa còn nợ từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2012 là 92.410.658 đồng. Ủy ban nhân dân Quận X, NĐ_Bảo Hiểm Xã Hội Quận X và Phòng kiểm tra BHXH thành phố đã làm việc, kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa vẫn không nộp số tiền này. Trong khi đó hàng tháng BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa vẫn khấu trừ và chiếm dụng 9,5% tiền đóng BHXH-BHYT-BHTN từ tiền lương của người lao động, vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, gây khó khăn cho việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.