TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


2391/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

  • 365
  • 39

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

Sơ thẩm
28-11-2016
Lao động
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Lưu Văn Quân làm việc tại BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An My Thành phố HCM (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty An My ) từ tháng 6 năm 1997 với vị trí ban đầu là nhân viên bảo vệ và sau cùng là công nhân cơ khí với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày 25 tháng 12 năm 2014 BĐ_Công ty An My ban hành văn bản số 458/NV/CV-HCTC về việc thông báo cho ông NĐ_Lưu Văn Quân nghỉ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 2015; Ngày 22 tháng 10 năm 2015 BĐ_Công ty An My ban hành quyết định số 998/QĐ-DK-HCTC về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hết tuổi lao động theo quy định.

1955/2016/LĐST: Tranh chấp về kỷ luật lao động

  • 183
  • 32

Tranh chấp về kỷ luật lao động

Sơ thẩm
24-11-2016
Lao động
TAND cấp huyện

Nguyên đơn làm việc tại BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy theo hợp đồng lao động ký ngày 01/9/2011. Ngày 5/5/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy quyết định bổ nhiệm nguyên đơn vào vị trí trưởng Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Ngày 22/8/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy tiến hành điều tra đột xuất Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Sau đó phát hiện ra các chứng từ, từ ngày 06/8/2014 đến ngày 21/8/2014 có một số chứng từ còn thiếu chữ ký của khách hàng nên đã lập biên bản ghi nhận và yêu cầu toàn thể nhân viên Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm bổ sung đầy đủ chữ ký của khách hàng, theo đúng quy định. Ngay hôm sau Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm đã bổ sung, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của Ban kiểm soát.

2123/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

  • 311
  • 15

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

Sơ thẩm
05-10-2016
Lao động
TAND cấp huyện

Ngày 21 tháng 12 năm 2013 BĐ_Công ty Cổ phần Minh Khuê tiếp tục họp thông báo sa thải ông lần 2 tại trụ sở công ty. Trong cuộc họp này gồm có: ông và bà Triệu Hồng Nguyệt (nhân sự Phòng hành chính), cùng ông Nguyễn Ngọc Ẩn. Tại cuộc hop, Bà Nguyệt đã ép ông viết Đơn xin nghỉ việc từ ngày 21/12/2013 và nói ông đi tìm công việc làm mới phù hợp hơn. Bà Nguyệt nói công ty đã ký sẵn công văn thông báo đến Trung tâm chăm sóc khách hàng Viettel Chi nhánh Miền Nam thông báo ông đã nghỉ việc tại trung tâm bắt đầu từ ngày 21/12/2013. Bà Nguyệt có cho ông xem qua công văn này. Bà Nguyệt còn nói nếu ông viết đơn xin thôi việc thì công ty sẽ ra quyết định cho thôi việc và ông được hưởng 03 tháng lương trợ cấp thất nghiệp, còn nếu không thì công ty sẽ ra quyết định có chữ “sa thải” thì ông sẽ không được hưởng bảo hiểm đó.

1462 /2016/LĐ-ST: Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc

  • 88
  • 11

Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc

Sơ thẩm
24-08-2016
Lao động
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Phạm Tiến Thanh ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với BĐ_Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sinh Quân ( Hợp đồng lao động số 338/2010/HĐLĐ-SPT-TCNS ngày 08/10/2010), đến ngày 11/06/2012 thì chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên đến tháng 11/2012 mới chính thức chấm dứt HĐLĐ đồng thời nhận bảng tính chế dộ công nợ chấm dứt hợp đồng lao động với số tiền là 1.418.271.332 đồng. Ông NĐ_Thanh chấp nhận nghỉ việc theo quyết định công ty. Công ty cam kết chi trả nợ lương cho người lao động theo biên bản hòa giải tranh chấp lao động của phòng lao động TBXH Quận BT ngày 18/07/2012. Đến nay công ty vẫn không chi trả lương và trợ cấp như trên.

1245/2016/LĐ-ST: Tranh chấp viêc thực hiện hợp đồng lao động

  • 120
  • 19

Tranh chấp việc thực hiện hợp đồng lao động

Sơ thẩm
26-07-2016
Lao động
TAND cấp huyện

Vào ngày 15/09/2009, bà NĐ_Lê Thị Tuyết Vy và BĐ_Công ty CP Vận chuyển Minh An Tourist ký hợp đồng lao động số 01-09/LV/09 với chức danh chuyên môn là giám đốc, công việc phải làm là giám đốc LQ_Công ty TNHH Một Thành viên DV Bảo vệ Phi Hổ. Ngày 08/04/2015, Ông Kakazu Shogo, Tổng giám đốc BĐ_Công ty CP Vận chuyển Minh An Tourist, chủ tịch Hội đồng thành viên LQ_Công ty Phi Hổ có quyết định số 36/2015/QĐ-TGĐ về việc điều chuyển cán bộ quản lý đối với bà NĐ_ Vy. Nội dung điều chuyển bà NĐ_ Vy từ chức vụ giám đốc trở thành phó giám đốc LQ_Công ty TNHH Một Thành viên DV Bảo vệ Phi Hổ.