cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2015/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1567
  • 107

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

30-11-2015
TAND cấp huyện

Hội đồng xét xử xét thấy thỏa thuận ngày 19/11/2013 thì theo đơn khởi kiện của ông NĐ_Duy ngày 27/9/2012 được Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố HCM thụ lý và xét xử sơ thẩm, vụ án đã được Tòa án nhân dân Thành phố HCM đình chỉ xét xử theo quyết định số 1491/2013 ngày 19/11/2013 do ông NĐ_Duy rút đơn kháng cáo


31/2015/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1735
  • 75

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

31-03-2015
TAND cấp huyện

Xét tại phiên tòa đại diện cho nguyên đơn ông NĐ_Danh yêu cầu các khoản bồi thường tổng cộng là 391.688.400 đồng tạm tính từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2015 là không phù hợp với quy định của pháp luật, không được chấp nhận.


10/2015/LĐ-ST: Tranh chấp về bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 2299
  • 122

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

14-02-2015
TAND cấp huyện

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn NĐ_Bệnh viện Nhân Dân X về việc đòi ông BĐ_Lâm Bảo Cần phải bồi thường chi phí đào tạo cho khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I năm 2011 chuyên ngành Ngoại chung là 119.025.000 đồng