cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

221/2015/DS-ST: Đòi lại tài sản Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3812
  • 115

Đòi lại tài sản

24-09-2015
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Trần Ngọc Tiên có cho BĐ_Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xuất Nhập khẩu Tâm Phúc (viết tắt là BĐ_Công ty Tâm Phúc) vay số tiền 6.370.700.000 đồng (sáu tỷ ba trăm bảy mươi nghìn bảy trăm đồng) theo Hợp đồng vay vốn số 01/2010/TNT-HĐVV ngày 15/10/2010, mục đích vay là phục vụ sản xuất kinh doanh, thời hạn vay là 18 tháng, lãi suất thỏa thuận là 0,5%/tháng. Để đảm bảo cho Khoản vay nêu trên hai bên thỏa thuận tại Khoản 3.5 Điều 3 hợp đồng: “phía BĐ_Công ty Tâm Phúc cam kết dùng tài sản hình thành trong tương lai là 03 lô đất nằm trong khu dự án Ocean Hill Village tại Tp NT, tỉnh KH do BĐ_Công ty Tâm Phúc làm chủ đầu tư thế chấp cho ông NĐ_Trần Ngọc Tiên, hai bên thỏa thuận ông NĐ_Trần Ngọc Tiên sẽ được toàn quyền sử dụng, sở hữu 03 lô đất nêu trên nếu hết thời hạn vay mà BĐ_Công ty Tâm Phúc không thực hiện đầy đủ việc thanh toán đã quy định trong hợp đồng vay”. Ngày 18/10/2010 ông NĐ_Tiên đã chuyển cho BĐ_Công ty Tâm Phúc số tiền 6.370.700.000 đồng theo phiếu thu số 0055/09/PT. Như vậy theo thỏa thuận tại hợp đồng vay vốn, đến hết ngày 18/4/2012 BĐ_Công ty Tâm Phúc có trách nhiệm hoàn trả nợ vay cho ông NĐ_Tiên nhưng cho đến nay BĐ_Công ty Tâm Phúc vẫn không thực hiện việc trả nợ mặc dù ông NĐ_Tiên đã nhiều lần yêu cầu.


741/2014/DS-PT: Chủ đầu tư thua kiện tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 6360
  • 290

Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

10-06-2014
TAND cấp tỉnh

Bị đơn BĐ_Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Anh Hùng có đại diện ông Nguyễn Thiện Đức đại diện trình bày: Công ty thừa nhận có ký hợp đồng với ông NĐ_Thành về việc mua bán căn hộ hình thành trong tương lai tại địa chỉ trên và ông NĐ_Thành đã đóng tiền theo đúng hợp đồng. Do tình hình kinh tế khó khăn nên công ty không thực hiện đúng tiến độ thi công và công trình xây dựng đến tầng thứ 9 thì tạm ngưng nên công ty không có khả năng giao nhà cho ông NĐ_Thành theo đúng hợp đồng. Công ty thừa nhận, công ty chậm giao nhà cho ông NĐ_Thành, công ty phải chịu lãi phạt đúng như ông NĐ_Thành trình bày.


91/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2383
  • 78

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

06-08-2014
TAND cấp huyện

Vào ngày 22/6/2009, NĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Minh Hưng và Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nhật Phú do ông BĐ_Nguyễn Đình Dân là chủ doanh nghiệp có ký kết với nhau Hợp đồng tín dụng số 00002/HĐTD/SME-DN/TCB-MICROBANKING. Theo hợp đồng, Ngân hàng đồng ý cho Doanh nghiệp Tư nhân Nhật Phú vay số tiền là 1.800.000.000 (một tỷ tám trăm triệu) đồng nhằm mục đích đầu tư mua máy móc sản xuất nước đá tinh khiết, xây hầm nước đá cây và hệ thống máy lọc nước. Thời hạn vay 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên. Lãi suất vay áp dụng từ ngày giải ngân vốn vay lần đầu tiên đến ngày 30/6/2009 là 10,5%/năm, lãi suất sẽ được điều chỉnh 3 (ba) tháng một lần và bằng lãi suất huy động tiết kiệm thường 12 (mười hai) tháng loại trả lãi sau của Ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 0,54%/tháng/quý/năm nhưng không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu được quy định bởi Ngân hàng tại từng thời kỳ theo thời từng đối tượng khách hàng, tương ứng thời điểm thay đổi lãi suất.


07/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2371
  • 125

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

12-03-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 04/3/2013 của NĐ_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Minh Luân và lời khai của người đại diện ủy quyền của Ngân hàng là ông Phạm Văn Viết thì vụ án có nội dung như sau : Ngày 31/3/2010 NĐ_Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Minh Luân (Viết tắt là NĐ_Ngân hàng ABBank) do Chi nhánh 4 và BĐ_Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh A Tiên (viết tắt là BĐ_Công ty A Tiên) ký kết hợp đồng tín dụng số 1902 – LAV – 201000162, theo đó Ngân hàng cho BĐ_Công ty A Tiên vay theo hạn mức tín dụng với mức dư nợ cao nhất là 50 tỷ đồng, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Lãi suất tiền vay là 14,5%/năm tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và được điều chỉnh 03 tháng một lần theo công thức: Lãi suất tiền vay = Lãi suất huy động + 4,8%/năm.


156/2015/DS- PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 6018
  • 239

Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

30-01-2015
TAND cấp tỉnh

Ngày 15/01/2010 bà NĐ_Trần Thị Hạnh và BĐ_Công ty Cường Long (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty) ký kết hợp đồng số 01068/HĐMBCH/QCGL/10 để mua bán (căn hộ chung cư hình thành trong tương lai) Block A1 số: A1506; tầng số 15 thuộc dự án tổ hợp trung tâm thương mại – căn hộ cao cấp Giai Việt, đường TQB, Phường T, Quận X, Thành phố HCM, tổng số tiền: 3.020.712.343 đồng, thời hạn giao nhận căn hộ hoàn thiện dự kiến ngày 31/12/2011 và thời hạn bàn giao sớm hoặc trễ hơn 04( bốn) tháng kể từ ngày này. Tại mục 8.1 Điều 8 hợp đồng hai bên thỏa thuận nếu sau 04 (bốn) tháng mà bên A vẫn chưa bàn giao căn hộ thì thời hạn gia hạn cụ thể sẽ do bên A thông báo và phải chịu xử lý theo khoản 7.1, Điều 7 của hợp đồng này. Từ khi ký hợp đồng đến nay bà NĐ_Hạnh đã đóng góp cho Công ty 55% giá trị hợp đồng với số tiền là 1.661.391.795 đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn bảy trăm chín mươi lăm đồng).