CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
Tuyển tập 35 bản án giải quyết tranh chấp về tiền (đặt) cọc

A. [4 vụ việc] Yêu cầu đòi tiền đặt cọc không được Tòa chấp nhận; B. [7 vụ việc] Bên đặt cọc mất 1 phần hoặc toàn bộ tiền cọc; C. [11 vụ việc] Bên nhận đặt cọc phải trả lại tiền cọc (không bồi thường cọc); D. [7 vụ việc] Bên nhận đặt cọc phải trả lại tiền cọc và bồi thường cọc; E. [6 vụ việc] Hợp đồng đặt cọc bị hủy/vô hiệu;

25/04/2017 Xem thêm

1 số dạng tranh chấp thường gặp khi tặng cho tài sản

1) Tặng cho tài sản để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ; 2) Chưa có quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho; 3) Người được tặng cho không đáp ứng đủ điều kiện để nhận tài sản tặng, cho là quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; 4) Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản; 5) Chưa có quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho, cụ thể: Tài sản tặng cho thuộc sở hữu chung (đồng thừa kế)

24/04/2017 Xem thêm

Một số tranh chấp thường gặp đối với Hợp đồng lao động

1) Đơn phương chấm dứt HĐLĐ (trái pháp luật); 2) Tranh chấp bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ; 3) Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc và sổ bảo hiểm xã hội; 4) Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm; 5) Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo; 6) Tranh chấp về kỷ luật lao động ...

24/04/2017 Xem thêm

Các lý do để chồng và/hoặc vợ dành được quyền nuôi con và 31 bản án mô tả

Lý do để vợ dành được quyền: 1) Vợ có nghề nghiệp ổn định; 2) Thể hiện tình cảm mẫu tử thiêng liêng của là truyền thông lâu đời của người Việt Nam; Cấp dưỡng nuôi con: Có; Mức cấp dưỡng: 150.000 đồng/tháng

24/04/2017 Xem thêm

[Tuyển tập 30 bản án] Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường (Điều 306 Luật Thương mại 2005) – Áp dụng sao cho đúng?

Việc xác định mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường cần phải căn cứ trên cơ sở nào thì hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Caselaw Việt Nam đã tiến hành thu thập và liệt kê dưới đây 1 số cách áp dụng, quan điểm của Tòa về Lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường được quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005 thông qua các bản án.

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 61 bản án về lãi suất cơ bản và lãi suất cho vay quy định trong Bộ Luật dân sự 2005

39 bản án liên quan đến Khoản 2 Điều 305 Bộ Luật dân sự 2005; 11 bản án liên quan đến Khoản 4 và Khoản 5 Điều 474 Bộ Luật dân sự 2005; 9 bản án liên quan đến Khoản 1 và Khoản 2 Điều 476 Bộ Luật dân sự 2005; 2 bản án liên quan đến Điều 576 Bộ Luật dân sự 2005

25/04/2017 Xem thêm

1 số trường hợp hợp đồng vô hiệu và 28 bản án minh họa

Điều 128 Bộ Luật dân sự 2005: Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm/ Điều 129: Hợp đồng vô hiệu do giả tạo/ Điều 130: Hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện/ Điều 131 : Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn/ Điều 132: Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa/ Điều 133: Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình/ Điều 134: Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức/ Điều 135 : Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

25/04/2017 Xem thêm