CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
Tuyển tập 9 vụ án tranh chấp lao động liên quan đến GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập 9 vụ án tranh chấp lao động liên quan đến GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

21/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập bản án về các vụ tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập bản án về các vụ tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ

25/04/2017 Xem thêm

1 số vụ án Tòa tuyên "không làm thay đổi nội dung/bản chất vụ án"

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu 1 số vụ án Tòa tuyên "không làm thay đổi nội dung/bản chất vụ án"

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 15 vụ tranh chấp Tòa xem xét nội dung thư điện tử/email để làm cơ sở giải quyết

Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác

24/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 20 bản án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Sức khỏe, tính mạng; Tinh thần, danh dự, nhân phẩm, uy tín; tải sản)

A. Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: [3 bản án]; B. Thiệt hại về tinh thần, danh dự, nhân phẩm, uy tín: [3 bản án]; C. Thiệt hại về tài sản: [14 bản án]

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 39 bản án về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Caselaw Việt Nam trân trọng giới mọi người tuyển tập 39 bản án về các vụ việc tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động được phân loại như sau:

25/04/2017 Xem thêm

Tuyển tập 50 bản án liên quan đến thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu tuyển tập 50 bản án liên quan đến việc thế chấp tài sản (Điều 342 Bộ Luật Dân sự 2005) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

25/04/2017 Xem thêm