cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) về thiết bị công nghệ thông tin – đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - giới hạn và phương pháp đo (năm 2009)

  • Số hiệu văn bản: TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006)
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: ***
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1970
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19630 ngày (53 năm 9 tháng 15 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: