cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

04/2008/KDTM-PT: Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thương mại Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2868
  • 163

Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thương mại

11-04-2008
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH thương mại-dịch vụ-vận tải Hưng Phát (gọi tắt là NĐ_Công ty Hưng Phát) trình bày: Ngày 31/3/2004 NĐ_Công ty Hưng Phát ký hợp đồng với BĐ_Công ty TNHH MVA Việt Nam (gọi tắt là BĐ_Công ty MVA) về việc vận chuyển nhựa đường, hợp đồng số 1130 và 04 phụ lục là A-B-C-D. Thời hạn hợp đồng là 3 năm, có hiệu lực từ ngày 01/4/2004 đến ngày 31/3/2007, theo như hợp đồng NĐ_Công ty Hưng Phát vận chuyển nhựa đường theo đơn đặt hàng của BĐ_Công ty MVA, hưởng tiền dịch vụ vận chuyển theo chuyến, tùy theo cự ly xa gần, mức giá thấp nhất là 97.000đ/tấn.


100/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6756
  • 265

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt

10-11-2016
TAND cấp huyện

NĐ_Tổng Công ty bảo hiểm Bình Minh và LQ_Công ty TNHH Vetus Việt Nam (viết tắt LQ_Công ty Vetus Việt Nam) ký Giấy chứng nhận số đơn HCM.D15.F1.12.HD218 (0458) ngày 12/7/2012, theo nội dung hợp đồng NĐ_Tổng Công ty bảo hiểm Bình Minh nhận bảo hiểm rủi ro theo loại hình bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt với số tiền bảo hiểm là 165.500 USD cho hàng hóa của LQ_Công ty Vetus Việt Nam ký gửi tại hai địa điểm kho trong đó kho của BĐ_Công ty cổ phần Thi Anh (viết tắt là BĐ_Công ty Thi Anh) tại 920A đường Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố HCM.


89/2016/KDTM: Tranh chấp tiền đặt cọc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3582
  • 163

Tranh chấp tiền đặt cọc

30-09-2016
TAND cấp huyện

Nguyên đơn (Bên B) và bị đơn (A) có ký kết với nhau Hợp đồng mua bán hạt điều thô số VGC20152704/HĐMB/ĐT (viết tắt là Hợp đồng) ngày 27/4/2015 có nội dung: Bên A bán cho bên B số lượng 200 tấn hạt điều thô Nigeria, đơn giá 23.500.000 đồng/tấn, tổng giá trị hợp đồng là 4.700.000.000 đồng. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền bằng 10% tổng giá trị hợp đồng. Bên A đồng ý hoàn trả 100% giá trị đặt cọc và bồi thường 100% giá trị đặt cọc nếu không thực hiện hợp đồng. Bên B đồng ý mất 100% giá trị đặt cọc nếu không thực hiện hợp đồng.


83/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng xây dựng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2562
  • 97

Tranh chấp hợp đồng xây dựng

28-09-2016
TAND cấp huyện

Ngày 27/9/2012 NĐ_Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế - Xây dựng ANE đã ký kết Hợp đồng kinh tế “V/v Giao nhận thầu xây lắp” số 18/HĐXD-2012 với BĐ_Trường Đại học Tuấn An. Nội dung công việc của hợp đồng là NĐ_Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế - Xây dựng ANE nhận thầu thi công xây dựng, lắp đặt gói thầu “Thi công xây dựng phần thân nhà thi đấu đa năng”. Công trình nhà thi đấu đa năng và sân bóng đá BĐ_Trường Đại học Tuấn An. Giá trị của hợp đồng là 33.000.000.000đồng (Ba mươi ba tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị thực tế của hợp đồng là 33.893.905.000đồng (Ba mươi ba tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, chín trăm lẻ năm nghìn đồng).


02/2011/LĐST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1691
  • 62

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

06-04-2011
TAND cấp huyện

Áp dụng: - Điểm a, khoản 1, điều 31; điểm c, khoản 1 điều 33 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 - Điểm d, điểm đ khoản 1 điều 38; khoản 3 điều 38; khoản 3 điều 166 Bộ luật Lao động - Điều 6, điểm f khoản 1 điều 7 Thỏa tước lao động tập thể năm 2010-2012 của BĐ_Công ty cổ phần dược phẩm Bình Minh Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn. Quyết định số 159/CPD ngày 29/9/2010 và quyết định số 254/QĐ-CPD ngày 23 tháng 12 năm 2010 của BĐ_Công ty cổ phần dược phẩm Bình Minh có hiệu lực thi hành.