CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Thuê Tư Vấn Thực Hiện Thủ Tục Đất Đai (cho dự án đầu tư)
 • 147
 • 3


Công Ty là chủ đầu tư của dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư ban hành bởi Ủy ban nhân dân tỉnh (“Dự Án”). Khu đất thực hiện Dự Án có diện tích theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này (“Khu Đất”). Công Ty có nhu cầu thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo cho việc sử dụng hợp pháp Khu Đất cho Dự Án.

Hợp Đồng Thuê Tư Vấn Thực Hiện Thủ Tục Đất Đai (cho dự án đầu tư) này có các điều khoản sau: Điều 1. Nội dung công việc; Điều 2. Giá trị hợp đồng và thanh toán; Điều 3. Thời hạn thực hiện; Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của các bên; Điều 5. Các điều khoản khác; Phụ Lục 01: Phụ lục 01: Thông Tin Khu Đất Và Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.


Hợp Đồng Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng (thực hiện dự án đầu tư)
 • 89
 • 2


Bên A phải thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; giải phóng mặt bằng Khu Đất và bàn giao toàn bộ Khu Đất cho Bên B phù hợp với các quy định trong Phương Án Chi Tiết, thỏa thuận trong Hợp Đồng này và pháp luật Việt Nam.

Hợp Đồng Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng (thực hiện dự án đầu tư) này có các điều khoản sau: Điều 1: Định Nghĩa Và Giải Thích; Điều 2: Nội Dung Công Việc; Điều 3: Phương Thức Thanh Toán Kinh Phí Bồi Thường; Điều 4: Thời Gian Bàn Giao Khu Đất; Điều 5: Trách Nhiệm Của Các Bên; Điều 6: Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 7: Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Nghiên Cứu Và Triển Khai Hoạt Động Khuyến Mãi Tiếp Thị (Sampling, Merchandising, Marketing research)
 • 60
 • 3


BÊN A uỷ thác BÊN B nghiên cứu và tổ chức thực hiện những hoạt động khuyến mãi tiếp thị cho các sản phẩm của Công ty BÊN A tại thị trường Việt Nam theo các điều khoản, điều kiện và trong thời hạn của Hợp đồng này Hợp Đồng Nghiên Cứu Và Triển Khai Hoạt Động Khuyến Mãi Tiếp Thị (Sampling, Merchandising, Marketing research.

Hợp Đồng Nghiên Cứu Và Triển Khai Hoạt Động Khuyến Mãi Tiếp Thị (Sampling, Merchandising, Marketing research) này có các điều khoản sau: Điều 1. Mục đích; Điều 2. Phạm vi nghiên cứu và xúc tiến các hoạt động khuyến mãi tiếp thị; Điều 3. Trách nhiệm của các bên; Điều 4. Chi phí và thanh toán; Điều 5. Điều khoản loại trừ; Điều 6. Điều khoản bảo mật; Điều 7. Điều khoản uỷ thác; Điều 8. Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng; Điều 9. Giải quyết tranh chấp; Điều 10. Trường hợp miễn trách; Điều 11. Phương thức liên lạc; Điều 12. Điều khoản chung


Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản (để bảo đảm khoản vay)/ Agreement on Pledging Assets
 • 94
 • 3


Bên Cầm Cố đồng ý cầm cố các tài sản thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của mình như quy định tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng này (“Tài Sản Cầm Cố”) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản nợ gốc, lãi, lãi phạt, phí và các khoản có liên quan khác theo Hợp Đồng Vay.

Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản (để bảo đảm khoản vay)/ Agreement on Pledging Assets này có điều khoản sau: Điều 1. Nghĩa vụ được đảm bảo; Điều 2. Tài sản cầm cố; Điều 3. Quản lý tài sản cầm cố và giữ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản cầm cố; Điều 4. Quyền và nghĩa vụ các bên; Điều 5. Xử lý tài sản cầm cố; Điều 6. Các điều khoản chung


Hợp Đồng Mua Bán Thiết Bị Bowling (FOB Incoterm 2010)/ Purchase and Sale Contract for Bowling Equipment
 • 133
 • 4


Bên Bán là một công ty được thành lập tại Hàn Quốc chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị bowling cũng như xuất khẩu và nhập khẩu các phụ kiện bowling. Bên Mua muốn mua hàng của Bên Bán và Bên Bán cũng đồng ý bán hàng cho Bên Mua một số sản phẩm các thiết bị bowling có chất lượng cao phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Bên Mua.

Hợp Đồng Mua Bán Thiết Bị Bowling (FOB Incoterm 2010)/ Purchase and Sale Contract for Bowling Equipment này có các điều khoản sau: Điều 1. Các điều kiện bán thiết bị; Điều 2. Điều khoản thanh toán; Điều 3. Đóng gói và ký hiệu; Điều 4. Nghĩa vụ của các bên; Điều 5. Quyền ngưng giao các thiết bị hoặc khiếu nại về quyền sở hữu thiết bị; Điều 6. Lắp đặt, vận hành và chấp thuận;Điều 7. Kiểm tra, giám định; Điều 8. Các tài liệu liên quan; Điều 9. Sự kiện bất khả kháng; Điều 10. Luật điều chỉnh; Điều 11. Trọng tài; Điều 12. Điều khoản thực hiện


Thỏa Thuận Đặt Cọc Mua Đất Nông Nghiệp
 • 75
 • 4


Bên B đồng ý đặt cọc tiền để đảm bảo cho việc thanh toán Chi phí chuyển nhượng (sau đây gọi là “Tiền đặt cọc”). Bên A cam kết không cho thuê, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng Khu đất cho bất kỳ bên thứ ba nào.


Hợp Đồng Li-Xăng (ngành hàng Thời trang may mặc)
 • 58
 • 4


Bên Giao cho phép Bên Nhận, theo những điều kiện nêu ra dưới đây, sử dụng nhãn hiệu “[Tên nhãn hiệu]” trên [Tên sản phẩm thời trang]. Bên Giao giữ toàn quyền thiết kế nghệ thuật trên các mẫu mã, bao gồm cả những hình vẽ đặc trưng và màu sắc lẫn chất liệu sẽ sử dụng, được xác định theo thỏa thuận giữa các bên, và trong đó Bên Giao sẽ giữ lại mẫu thử để kiểm tra.  Mỗi năm, Bên Giao sẽ thiết kế những mẫu mã mới và chuyển cho Bên Nhận.

Hợp Đồng Li-Xăng (ngành hàng Thời trang may mặc) này có các điều khoản sau: Điều 1. Li-xăng “nhãn hiệu”; Điều 2. Thiết kế nghệ thuật; Điều 3. Tiền bản quyền;Điều 4. Phương thức thanh toán tiền bản quyền; Điều 5. Thời hạn;Điều 6. Lãnh thổ; Điều 7. Quảng cáo; Điều 8. Độc quyền; Điều 9. Thương mại; Điều 10. Quản lý kiểm tra; Điều 11. Chuyển nhượng; Điều 12. Chống hàng giả; Điều 13. Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu;Điều 14. Chấm dứt hợp đồng; Điều 15. Trọng tài


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Hộp Đèn Quảng Cáo/ Contract for Installation of Ads Light boxes
 • 61
 • 4


Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công, lắp đặt và xin giấy phép quảng cáo cho các hộp đèn quảng cáo mang nhãn hiệu sản phẩm của Bên B trên toàn Quốc.

Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Hộp Đèn Quảng Cáo/ Contract for Installation of Ads Light boxes này có các điều khoản sau: Điều 1: Đơn Giá Thực Hiện; Điều 2: Phương Thức Thanh Toán; Điều 3: Phương Thức Đặt Hàng, Nghiệm Thu, Bảo Hành; Điều 4: Phương Thức Thông Báo Cho Nhau, Ủy Quyền; Điều 5: Thời Gian Thực Hiện; Điều 6: Trách Nhiệm Hai Bên; Điều 7: Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Thuê Nhà (đặt Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng)/ Leasing Agreement
 • 150
 • 12


Bên Cho Thuê là chủ sở hữu hợp pháp của Nhà Cho Thuê và được dùng cơ sở này cho mục đích thuê đối với các đối tượng có nhu cầu. Bên Thuê muốn thuê nhà thuộc sở hữu Bên Cho Thuê để làm Trung Tâm Bảo Hành và Dịch Vụ Khách Hàng. Thông qua Hợp Đồng này, Bên Thuê sẽ thực hiện công việc bảo hành và dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Hợp Đồng Thuê Nhà (đặt Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng)/ Leasing Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Thỏa Thuận Thuê; Điều 3. Tiền Đặt Cọc và Tiền Thuê; Điều 4. Hủy Hoại Nhà Cho Thuê; Điều 5. Giấy Phép Và Quyền Sử Dụng Được Phép; Điều 6. Chuyển Nhượng Quyền Và Nghĩa Vụ Thuê Theo Hợp Đồng; Điều 7. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 8. Nghĩa Vụ Bên Thuê Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 9. Thông Báo; Điều 10. Đại Diện Và Bảo Đảm; Điều 11. Các Trách Nhiệm Và Cam Kết Của Bên Cho Thuê Và Bên Thuê; Điều 12. Giải quyết tranh chấp; Điều 13. Điều Khoản Thi Hành; Phụ Lục Thứ Nhất


Hợp Đồng Thuê Kho (cất giữ sản phẩm)/ Warehouse Leasing Contract
 • 130
 • 9


Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho Bên B thuê cơ sở nhà kho theo Bản đồ vị tại Phụ lục 1 để làm nhà kho chứa hàng hoá của Bên B. Trong thời gian thuê, Bên B được quyền cho các đối tác kinh doanh của mình sử dụng lại một phần nhà kho để cất giữ các sản phẩm nhập khẩu của Bên B với cùng các điều khoản và điều kiện đưa ra trong hợp đồng này.
Hợp Đồng Thuê Kho (cất giữ sản phẩm)/ Warehouse Leasing Contract này có các điều khoản sau: Điều 1. Mục đích của hợp đồng; Điều 2. Thời hạn; Điều 3. Phí thuê; Điều 4. Thanh toán; Điều 5. Trách nhiệm của mỗi bên; Điều 6. Điều khoản chung; Phụ Lục Số 1: Quy Cách Chung Của Kho.