TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án của các vụ tranh chấp (Xem tất cả)
Mẫu hợp đồng (Xem tất cả)
Vị trí nhà đất có tranh chấp (Xem tất cả)
Đọc án mỗi ngày (Xem tất cả)
87/2014/DS-PT: Hợp đồng thế chấp vô hiệu, ngân hàng mất tài sản thế chấp, không được ưu tiên thanh toán nợ

Việc bà Hồng và ông BĐ_Châu thế chấp nhà cho Ngân hàng tức là tự định đoạt sở hữu chung hợp nhất mà không có sự thỏa thuận của các đồng sở hữu là vi phạm Khoản 2 Điều 223 Bộ luật dân sự nên không thể công nhận hợp đồng thế chấp trên

822/2015/LĐ-PT: Thua kiện vì không chứng minh được Người lao động làm việc dưới hình thức trong di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Tại phiên tòa phúc thẩm, phía BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh lời khai của mình, cũng như có yêu cầu triệu tập người làm chứng, chứng minh việc NĐ_Sorge làm việc tại công ty của BĐ_Công ty TNHH Dentsu Việt Nam là luân chuyển nhân sự nội bộ, và ủy thác trả lương từ công ty Singapore

Tuyển tập bản án (Xem tất cả)
Tuyển tập 30 vụ tranh chấp lao động về kỷ luật sa thải người lao động

19 vụ: Tòa chấp nhận (toàn bộ hoặc một phần) yêu cầu của người lao động; 9 vụ: Tòa bác yêu cầu của người lao động; 2 vụ: Tòa tuyên hủy án, xét xử lại.

Tuyển tập 18 vụ án có yêu cầu bồi thường về danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 611 BLDS 2005)

Caselaw.vn: Tuyển tập 18 vụ án có yêu cầu bồi thường về danh dự, nhân phẩm, uy tín

Dự đoán kết quả tranh chấp (Xem tất cả)
Ngân hàng bị Tòa tuýt còi vì không cho xử lý tài sản thế chấp là tài sản luân chuyển trong kinh doanh

Cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ những lý do mà Ngân hàng nêu, như “bán xe không đúng giá” là như thế nào? Giá đúng là bao nhiêu? Người thụ hưởng là Nguyên đơn nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn cam kết trả tiền vào số tài khoản duy nhất của NĐ_Công ty Hà Minh thì thực chất ai là người được hưởng số tiền thanh toán này... Như vậy thì có đảm bảo khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng hay không mà đã chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng là chưa đủ căn cứ

Tranh chấp bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra (Điều 618 BLDS 2005)

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Căn cứ Khoản 3 Điều 623, Điều 618; Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Phần 3 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 thì trách nhiệm bồi thường thuộc về BĐ_Công ty xe khách Sơn Hải nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

Thống kê
 • Dân sự - Sơ thẩm (576)
 • Dân sự - Phúc thẩm (432)
 • Dân sự - Giám đốc thẩm (453)
 • Dân sự - Tái thẩm (0)
 • Kinh doanh thương mại - Sơ thẩm (534)
 • Kinh doanh thương mại - Phúc thẩm (167)
 • Kinh doanh thương mại - Giám đốc thẩm (145)
 • Kinh doanh thương mại - Tái thẩm (0)
 • Lao động - Sơ thẩm (193)
 • Lao động - Phúc thẩm (8)
 • Lao động - Giám đốc thẩm (11)
 • Lao động - Tái thẩm (0)
 • Hành chính - Sơ thẩm (121)
 • Hành chính - Phúc thẩm (17)
 • Hành chính - Giám đốc thẩm (41)
 • Hành chính - Tái thẩm (0)
 • Hình sự - Sơ thẩm (86)
 • Hình sự - Phúc thẩm (137)
 • Hình sự - Giám đốc thẩm (231)
 • Hình sự - Tái thẩm (2)