cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi số 16/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc Hội

 • Số hiệu văn bản: 16/2008/QH12
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 03-06-2008
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4748 ngày (13 năm 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ: