cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/08/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Về hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999

 • Số hiệu văn bản: 01/2000/NQ-HĐTP
 • Loại văn bản: Nghị quyết
 • Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ngày ban hành: 04-08-2000
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2000
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7707 ngày (21 năm 1 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: