cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

 • Số hiệu văn bản: 84/2016/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 17-06-2016
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2910 ngày (7 năm 11 tháng 25 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: