cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

  • Số hiệu văn bản: 01/2020/TT-BYT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Ngày ban hành: 16-01-2020
  • Ngày có hiệu lực: 01-03-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 273 ngày ( 9 tháng 3 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: