TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 106/2015/DS-PT

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 106/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 21-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2014/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/04/2014
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 127, Điều 128, Điều 137

2. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 30

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

4. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

khoản 2.4, Mục 2, Phần I

5. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điều 131, Điều 132, khoản 2 Điều 275

6. Luật Nhà ở năm 2005

Khoản 1 Điều 39