cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

111/2017/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 17346
  • 268

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

26-04-2017
TAND cấp huyện

Công ty không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn vì công ty không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà công ty cho bà NĐ_Phụng nghỉ việc do công ty gặp khó khăn về kinh tế, thu hẹp sản xuất (công ty làm ăn thua lỗ liên tục 03 năm, không có đơn hàng sản xuất). Bản thân công việc của bà NĐ_Phụng là may giày thủ công nên không thể sắp xếp được công việc khác


110/2017/LĐST: Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 13927
  • 129

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-04-2017
TAND cấp huyện

Trong quá trình làm việc Công ty cho rằng bà NĐ_Hoa có lỗi trong việc làm sai hàng nên ngày 30/01/2013 đã ra quyết định số 04/01/QĐBTV/2013 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, buộc bà NĐ_Hoa nghỉ việc từ ngày 01/02/2013


431/2017/LĐ-ST: Tranh chấp tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 12681
  • 100

Tranh chấp tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

23-03-2017
TAND cấp huyện

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà NĐ_Huỳnh Thị Ánh Ngọc buộc BĐ_Công ty cổ phần Nước giải khát Chu Anh có nghĩa vụ trả 6.833.333 (Sáu triệu tám trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba) đồng tiền trợ cấp thôi việc cho bà NĐ_Huỳnh Thị Ánh Ngọc.


390/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về trường hơp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 13213
  • 128

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

21-03-2017
TAND cấp huyện

Bị đơn khẳng định giữa hai bên không thỏa thuận ký kết bất kỳ hợp đồng lao động nào và bị đơn không đơn phương chấm dút hợp đồng lao động trái pháp luật với nguyên đơn nên bị đơn không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì: - Theo quy định của pháp luật, thỏa thuận thử việc không bắt buộc phải lập thành văn bản, hai bên đã thống nhất thỏa thuận thử việc thứ hai và nguyên đơn tiếp tục thử việc tại vị trí mới;


98/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về trường hơp NSDLĐ phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 5821
  • 64

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

18-01-2017
TAND cấp huyện

Hội đồng xét xử nhận thấy lời trình bày này của ông NĐ_Phương không có căn cứ bởi lẽ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ không có tài liệu nào chứng minh cho việc hai bên có thỏa thuận ký hợp đồng lao động mới sau khi chấm dứt hợp đồng lao động số 29/2011/HĐLĐ