CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 93) Vụ án Giết người
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
  • Số hiệu: 19/2003/HĐTP-HS
  • Ngày tuyên án: 26-08-2003
  • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: N/A
  • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/11/-0001