CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 280) Vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
  • Số hiệu: 392/2015/HSST
  • Ngày tuyên án: 05-11-2015
  • Ngày thụ lý: 20/07/2015


Luật sư Phan Trung Hoài

Luật sư Phan Trung Hoài

Luật sư Trần Giáng Hương

Luật sư Trần Giáng Hương

Luật sư Thái Văn Chung

Luật sư Thái Văn Chung

Luật sư Trần Kim Ni

Luật sư Trần Kim Ni

Luật sư Hà Văn Thượng

Luật sư Hà Văn Thượng

Luật sư Trần Đăng Minh

Luật sư Trần Đăng Minh

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi

Luật sư Bảo Toàn

Luật sư Bảo Toàn

Luật sư Phạm Thanh Bình

Luật sư Phạm Thanh Bình

Luật sư Trịnh Thế Cường

Luật sư Trịnh Thế Cường

Luật sư Phùng Thị Hòa

Luật sư Phùng Thị Hòa