cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:
Danh mục khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông
Căn cứ: THÔNG TƯ SỐ: 22/2018/TT-BTTTT Mặt hàng này thuộc danh mục khi nhập khẩu phải có giấy phép của bộ công thương (phụ lục 01, ban hành kèm thông tư 22/2018/TT-BTTTT) Khi nhập khẩu cần x...
(15-05-2019) Xem thêm