Giới thiệu về Caselaw Việt Nam

Chào mừng bạn đến với CASELAW VIỆT NAM (https://caselaw.vn/)

Caselaw Việt Nam là cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp luật, các bản án và tính án phí, các mẫu hợp đồng (song ngữ), mã HS và thuế nhập khẩu. Các dữ liệu này nhằm hỗ trợ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật. 

Caselaw Vietnam (https://Caselaw.vn) provides an online legal platform where a user can search: 1. Court decisions and court fee calculation; 2. Contract templates in bilingual; 3. HS codes and import duty for the purpose of researching and applying the laws