cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

18/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 727
  • 22

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-09-2014
TAND cấp huyện

Việc BĐ_Công ty TNHH thương mại Minh Anh không nộp Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 17/2/2011 khi yêu cầu công chứng tại LQ_Phòng công chứng số M Thành phố HCM (Như bản đã chỉnh sửa khi nộp cho Ngân hàng) vấn đề chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các văn bản này thuộc về BĐ_Công ty TNHH thương mại Minh Anh.


12/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (vữa bê tông) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 538
  • 6

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông)

21-05-2013
TAND cấp huyện

Đối với tiền lãi suất tại Điều 3 của hợp đồng kinh tế số 24 ngày 15/8/2011 hai bên đã thỏa thuận ký kết có quy định “... nếu quá thời gian trên mà bên B chưa thanh toán cho bên A thì bên B phải chịu phạt theo lãi suất tiền vay quá hạn của Ngân hàng...”. Tại phiên tòa hôm nay đại diện NĐ_Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiều An yêu cầu tính lãi suất là 1,87% tháng là phù hợp tại Điều 306 Luật Thương Mại năm 2005


62/2017KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (mặt hàng điện tử - vi tính) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1586
  • 24

Tranh chấp hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

22-09-2016
TAND cấp huyện

Ngày 16/12/2013, hai bên có buổi làm việc và NĐ_Tài Phát chấp nhận sử dụng 02 (hai) chứng thư bảo lãnh của ngân hàng cho BĐ_Sơn Minh để thanh toán đơn hàng cho NĐ_Tài Phát số tiền là 1.000.000.000 (một tỉ) đồng, số tiền còn lại là 1.348.229.645 (một tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu hai trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm bốn mươi lăm) đồng, BĐ_Sơn Minh sẽ trả cho NĐ_Tài Phát trước ngày 31/12/2013. Song, đến nay BĐ_Sơn Minh chưa thanh toán số tiền này.


07/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1316
  • 15

Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ

11-09-2017
TAND cấp huyện

Theo nội dung 02 bản thanh lý hợp đồng này thì BĐ_Công ty Thép Hoàng Minh đã thừa nhận còn nợ NĐ_Công ty cổ phần Tài Đức tổng cộng 27.600.000 đồng nên đây là tình tiết, sự kiện không cần phải chứng minh theo Điều 92 Bộ luật tố tụng Dân sự, vì vậy có cơ sở chấp nhận yêu CK kiện của nguyên đơn.


119/2016/DSST: Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1234
  • 30

Yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề

19-08-2016
TAND cấp huyện

Vì vậy, ông NĐ_Xuân, bà NĐ_Kiều yêu cầu Tòa án buộc bà BĐ_Lý Thị Mỹ tháo dở hàng rào khôi phục lại lối đi có chiều ngang 0,6m, diện tích 40,2 m2 (theo như kết quả đo đạc), thuộc một phần của thửa đất số 133, tờ bản đồ số 09; tọa lạc tại: ấp Phụng Đức, xã PP, huyện CL, tỉnh BT