cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

678/2015/LĐ-PT Phúc thẩm Lao động

  • 2218
  • 131

Tranh chấp về tiền lương

10-06-2015
TAND cấp tỉnh

78/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3165
  • 128

Tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

30-12-2014
TAND cấp huyện

195/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1415
  • 44

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

29-12-2014
TAND cấp huyện

198/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 8849
  • 415

Tranh chấp hợp đồng thi công

16-12-2014
TAND cấp huyện

06/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5051
  • 261

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

27-08-2014
TAND cấp tỉnh