cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1382/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1054
  • 33

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

21-10-2016
TAND cấp huyện

Ngày 15/10/2012 BĐ_Công ty Việt Tiên cam kết ngày cuối cùng thanh toán hết số phí bảo hiểm còn nợ cho NĐ_Công ty Viễn Chinhg là ngày 31/01/2013. Tuy nhiên, đến thời Điểm hiện nay BĐ_Công ty Việt Tiên chưa thanh toán số phí bảo hiểm còn nợ là 71.177.200 đồng cho NĐ_Công ty Viễn Chinh. Do đó buộc NĐ_Công ty Viễn Chinh phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


2148/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thùng giấy carton) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1154
  • 11

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thùng giấy carton)

18-10-2016
TAND cấp huyện

Ngày giao hàng cuối cùng là ngày 30/10/2013. Nhưng đến khi đơn khởi kiện được nộp ngày 23/5/2014, BĐ_Công ty Sunday vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại 188.920.174 đồng cho NĐ_Công ty TNHH Phước Tâm là vi phạm Điều 50, Điều 55 Luật thương mại về nghĩa vụ thanh toán. Do đó, NĐ_Công ty TNHH Phước Tâm yêu cầu BĐ_Công ty Sunday trả số tiền còn lại là 188.920.174 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở để chấp nhận.


1240/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 716
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông)

16-09-2016
TAND cấp huyện

Về tiền lãi nợ quá hạn, do việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của BĐ_Công ty TNHH Trần Thế Thanh đối với NĐ_Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bê tông Huy Hà, căn cứ vào Điều 4 của Hợp đồng số 107/2012/HĐMB/CPHH và căn cứ vào ‘Biên bản tính lãi nợ quá hạn” tính đến hết ngày 16/5/2016, theo đó BĐ_Công ty TNHH Trần Thế Thanh phải trả cho NĐ_Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bê tông Huy Hà số tiền lãi nợ quá hạn phát sinh do chậm thanh toán là 532.792.497 đồn


216/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (Lông mi nhân tạo) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1638
  • 17

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

23-05-2016
TAND cấp huyện

Về quan hệ pháp luật: tranh chấp giữa bà NĐ_Nguyễn Mộng Nhi và bà BĐ_Lưu Thị Minh là “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” được quy định tại Điều 24 Luật Thương mại. Trong đó, các bên tham gia giao dịch đều có mục đích lợi nhuận và một bên có đăng ký kinh doanh là hộ Kinh doanh của bà NĐ_Nguyễn Mộng Nhi theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 41R8014199


658/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 862
  • 23

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

10-05-2016
TAND cấp huyện

Ngày 29/04/2014 phía đại diện BĐ_Công ty TNHH Bảo hiểm Lyver mới lập biên bản tổn thất như sau phòng phía bên phải bị ảnh hưởng khoảng 20m2, 25 tấm thạch cao bị mót và ngã 3 cây cau, 01 cây xoài, 02 cây chuối nhưng phía công ty bảo hiểm quá chậm trễ bồi thường nên tình hình kinh doanh của NĐ_Công ty Vinh Hoàn Vinh gặp nhiều khó khăn nên NĐ_Công ty Vinh Hoàn Vinh đã ký hợp đồng số 305/2014/HĐTCSC-LG với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ly Giao với chi phí sửa chữa là 51.915.000 đồng.